Nový projekt by mal vyrásť na Jeleneckej ulici. Pozemok, na ktorom má byť komplex situovaný, je dnes nevyužívaný a pokrytý náletovou drevinou a ovocnými stromami. Zo severu je ohraničený spomínanou ulicou, zo západu a východu nevyužívanými pozemkami a z juhu areálom pripravovaným na ďalšiu výstavbu.

Aj obchody a služby

Pripravený objekt by mal mať šesť nadzemných a jedno ustúpené podlažie. Na prvom podlaží by mali byť situované priestory pre prevádzky občianskej vybavenosti. Investor pre túto zložku projektu vyčlenil takmer 960 štvorcových metrov prenajímateľnej plochy.

V Nitre pripravujú projekt Residence iN, prinesie stovku bytov

Návrh usporiadania projektu Residence iN Zdroj: EIA

Na zvyšných podlažiach majú byť umiestnené bytové jednotky. Podľa zámeru, ktorý investor predložil úradom na posúdenie, by malo v projekte vzniknúť 95 až 103 bytových jednotiek. V ponuke by mali byť dvoj-, troj- a štvorizbové byty. Podlahová plocha bytov by mala byť 12 700 štvorcových metrov.

Pod úrovňou terénu na Jeleneckej ulici majú byť dve podzemné podlažia slúžiace pre podzemnú garáž. Ich kapacita má byť 137 stojísk. Ďalších 25 miest má byť vyčlenených na teréne vedľa samotného objektu.

Boom v Nitre

So stavebnými prácami by v Nitre chceli začať vo februári budúceho roka. Ukončenie výstavby je naplánované na december 2020. Termíny sú však orientačné, investor je odkázaný na získanie potrebných povolení, ktoré môžu harmonogram posunúť. Celkové náklady na realizáciu projektu vyčíslil developer na osem miliónov eur.

Projekt predkladá fyzická osoba, vlastník pozemkov, na ktorých sa má stavať. Samotná Nitra zaznamenáva po ohlásení príchodu automobilky Jaguar Land Rover realitný boom. V meste vyrastajú napríklad projekty Orbis, Townhill či Noemova archa. Reštart ohlásil aj majiteľ nedostavaného projektu Citypark.