Rozhodli sme sa, že predáme náš byt a presťahujeme sa do domčeka, ktorý sme zdedili po rodičoch. Oslovili sme niekoľko realitných kancelárii, aby nám predávali náš byt. Ostali sme ale z určitých vecí zhrození, pretože niektoré realitné kancelárie mali podľa nás až neštandardné podmienky predaja. Hlavne ma zarazili vlastne „nevypovedateľné“ podmienky exkluzivity bez pokuty. Preto by sme radi vedeli, aký je Váš názor na exkluzivitu. Podpísať ju alebo nie?

S exkluzivitou nie je zvyčajne problém, ak sú dohodnuté seriózne podmienky na obidvoch stranách. Ak sa rozhodnete predávať Vašu nehnuteľnosť exkluzívne, zvážte si poriadne, ktorej realitnej kancelárii (RK) zveríte tento predaj a na ako dlho sa zaviažete k exkluzivite.

Ak Vám predaj bytu ponáhľa, určite by som volila kratšie lehoty exkluzivity, pretože tým je RK aj motivovaná k jej rýchlejšiemu predaju.

Niekedy sa môže stať, že jednoducho nemáte šťastie na tých správnych kupujúcich a potom môžete exkluzivitu danej RK predĺžiť, alebo ak nie ste spokojný s jej službami, jednoducho spoluprácu uplynutím danej lehoty exkluzivity ukončíte.

Ďalším aspektom, ktorý by ste mali vziať do úvahy, je aj výška provízie a to, čo všetko daná RK v prípade predaja za Vás bude hradiť. Štandardne by to mali byť poplatky za výpis z listu vlastníctva (popr. snímka z katastrálnej mapy), právne služby – vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, základný správny poplatok, notárske poplatky s výnimkou poplatkov za notársku úschovu.

A tu nájdete zvyčajne veľké rozdiely medzi jednotlivými RK. Veľkú pozornosť by som venovala aj možnosti vypovedania exkluzivity danej RK. Veľký pozor je potrebné venovať aj rôznym sankciám, ktoré by tým pre Vás vyplývali. Ak vyslovene nemáte určitú RK, na ktorú máte veľmi dobré referencie, alebo máte s ňou dobrú osobnú skúsenosť, volila by som zlatú strednú cestu.

Ponúknuť Vašu nehnuteľnosť dvom, maximálne trom realitným kanceláriám, s ktorými by som si dohodla rovnaké podmienky predaja vrátane provízie. Dané realitné kancelárie budú motivované, aby čo najskôr Vašu nehnuteľnosť predali a zarobili si svoju províziu.

RK by mala mať nárok na províziu až po ukončení celého prevodu, to znamená, keď predávajúci má peniaze a kupujúci je na liste vlastníctva zapísaný ako vlastník. Žiadna seriózna RK nepýta od klienta peniaze vopred!

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.