Zaujímalo by ma, či je možné kúpu nehnuteľnosti riešiť pomocou hypoúveru aj stavebného úveru zo stavebnej sporiteľne. Tipujem, že problém môže nastať v záložnom práve na kupovanú nehnuteľnosť, t.j., že 2. inštitúcia v poradí nebude ochotná požičať mi na už založenú nehnuteľnosť. Alebo iný prípad. Dostanem hypoúver na nehnuteľnosť. Je možné neskôr získať stavebný úver a ten použiť na mimoriadne splatenie časti hypoúveru?

Financovanie bývania je možné riešiť aj 2 úvermi, pričom na založenej nehnuteľnosti budú naozaj 2 záložné práva. Podstatná je v tomto prípade dohoda inštitúcií o tom, ktorá z nich je ochotná byť na druhom mieste v poradí záložných práv. Väčšinou na prvom mieste bývajú stavebné sporiteľne a banky ako druhé v poradí.

Taktiež je dôležitá hodnota danej nehnuteľnosti. Táto musí postačovať na zabezpečenie oboch úverov, a to aj s prípadnou rezervou požadovanou bankou. Napr. ak banka poskytuje hypotéku na 30 000 € a ide o úver do 70% hodnoty nehnuteľnosti, tak reálna hodnota, ktorou sa „ručí“ banke, je 42 900 €.

Ak má nehnuteľnosť hodnotu napr. 80 000 € a klient chce zároveň ďalší úver zo stavebnej sporiteľne alebo banky, tak od 80 000 sa odpočíta 42 900 € a zvyšok je hodnota, ktorá je k dispozícii. Ak bude druhý úver tiež do 70% hodnoty, tak maximálna výška druhého úveru je cca 25 900 €. Inak to môže byť v prípade, ak sa jeden alebo obidva úvery poskytujú ako 100%-tné.

Stavebný úver je možné použiť na účely podľa zásad stavebného sporenia. Pokiaľ daná stavebná sporiteľňa umožní, aby sa stavebný úver použil na vyplatenie hypotéky alebo jej časti a hypotekárna banka dá zároveň súhlas so splatením aj zriadením záložného práva pre sporiteľňu, nie je to problém.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.