Otázka: Odkúpili sme od starých rodičov rodinný dom, ktorý bol založený a tak nám bol poskytnutý úver. Neviem, ako ďalej postupovať, keďže dom je na meno starých rodičov. Máme spísať kúpno-predajnú zmluvu a tak požiadať banku, ktorá nám úver poskytla, aby ťarcha prešla na mňa a aby bolo možné na katastri zapísať nehnuteľnosť, teda rodinný dom na mňa?

Z otázky rozumiem, že bola podpísaná kúpno-predajná zmluva na dom, kde predávajúcimi boli Vaši starí rodičia a kupujúcim Vy. Na základe tejto zmluvy Vám banka prisľúbila úver.  Keďže zmluva zrejme ešte nebola registrovaná v katastri nehnuteľnosti, sú oficiálne podľa listu vlastníctva stále vlastníkom Vaši starí rodičia a nie Vy, s čím má banka, samozrejme, problém.

Odporúčame čo najskôr predmetnú zmluvu registrovať v katastri, čím by ste sa mali vlastníkom domu stáť Vy. Následne môžete s bankou spísať zmluvu o záložnom práve, na základe ktorej si banka v katastri registruje, teraz už k Vášmu domu, záložné právo a poskytne Vám úver.

Prosím, skúste ešte otázku naformulovať presnejšie a napísať do diskusie.

Autor pracuje v spoločnosti Hamala, Kluch, Viglasky.