Na zhromaždenie proti výstavbe prišli aj zástupcovia mestskej časti, ktorí sa priklonili k názorom obyvateľov.

„Ak developer splní všetky podmienky, mestská časť nemá veľa možností, ako zasahovať a vstupovať do procesu výstavby, v tomto sme, bohužiaľ, oklieštení. Zámer v danej lokalite nepovažujeme za rozumný,“ povedal zástupca starostu Roman Matoušek s tým, že mestská časť má v danej veci iba odporúčací charakter, no v najbližšom období sa plánuje stretnúť s investorom a odprezentovať mu pripomienky obyvateľov.

V prípade, že sa výstavbu nepodarí zastaviť, chce aspoň zmierniť jej negatívne dosahy na súčasných obyvateľov lokality.

Obyvatelia hovoria o porušení zákona

Pozemky pod Wuppertálskou ulicou pôvodne patrili mestu Košice. To ich výmenou za iné previedlo na Rímskokatolícku cirkev, následne ich kúpil developer.

Pod petíciu proti forme a schváleniu vyrovnania reštitučného nároku cirkvi na zasadnutí mestského zastupiteľstva v septembri 2017 sa podpísalo 1 073 ľudí. Okrem iného žiadajú prešetrenie, či v tom čase nebol porušený zákon, alebo či verejne činná osoba nezneužila svoje právomoci.

Tiež žiadajú, aby zástupcovia podpísaných občanov boli prizvaní ako účastníci stavebného konania v prípade, že sa na danom pozemku začne stavebné konanie. Obyvatelia argumentujú, že ak k výstavbe dôjde, prídu o zeleň. Problém vidia aj v zhustení dopravy a v nedostatku parkovacích miest. Zastupiteľstvo sa bude petíciou zaoberať vo štvrtok 11. apríla.

V uvedenej lokalite má výstavbou pribudnúť predbežne 11 bytových domov a jedna administratívna budova. Investor plánuje začať stavať približne o dva roky.

Ako povedal konateľ spoločnosti K. M. Trade Miroslav Kacej, ešte pred kúpou pozemku si od magistrátu vyžiadal písomnú špecifikáciu funkcie územia. „Keby tam nebolo možné stavať, nekúpili by sme to. Územie je určené tiež na športový účel a polyfunkciu. Všetko spĺňame,“ povedal.

V Košiciach protestovali obyvatelia proti projektu so 400 bytmi

Andromeda (vizualizácie) Zdroj: archinfo.sk / re:architekti studio

„Naša právna analýza hovorí, že ak aj došlo k nejakému pochybeniu zo strany mesta, tak ten, kto pochybil, nemôže žiadať zrušenie zámennej zmluvy. My sme o tej zámene ani nevedeli, kúpili sme to zhruba až rok po tom,“ spresnil M. Kacej.

Chcú spoluprácu s mestskou časťou

Projekt Andromeda má byť na pozemku 27 765 štvorcových metrov. Jeho podoba vzišla koncom februára z medzinárodnej urbanistickej súťaže architektov. Podľa neho ešte prechádza úpravami.

„Chceme urobiť modernú živú ulicu. Mali by tam byť aj rôzne služby, obchody, detské ihriská, zeleň, stromoradie, námestíčko. Areál nebude uzavretý,“ povedal M. Kacej s tým, že ak sa dohodne spoločná investícia napríklad s mestskou časťou, mohli by pribudnúť aj polopodzemné kontajnery či niekoľko parkovacích miest, ktoré by slúžili širokej verejnosti.