V treťom štvrťroku 2017 vzrástla priemerná cena bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o deväť eur za štvorcový meter na hodnotu 1 378 eur za štvorcový meter, čo znamená medzikvartálny rast o 0,7 percenta a medziročný rast o 6,4 percenta.

Pod maximom

Aj keď ide o najvyššiu sumu za štvorcový meter od roku 2009, analytici poukazujú na to, že aktuálna agregovaná priemerná cena bývania je ešte zhruba 11 percent pod historickým maximom. „Priemerná cena bytov je v súčasnosti už len zhruba jedno percento pod hodnotou jej historického vrcholu z polovice roku 2008 a priemerná cena domov ešte okolo 12 percent pod historickým maximom,“ naznačujú analytici.

Ako sa zmenili ceny v regiónoch (eur/m2)
Kraj Priemerná cena v 3. štvrťroku 2017 Medzikvartálna zmena v % Medziročná zmena v %
Bratislavský 1 901 -0,16 4,57
Trnavský 945 0,85 8,5
Nitriansky 681 1,95 13,69
Trenčiansky 771 3,63 18,07
Žilinský 883 1,96 6,13
Banskobystrický 771 0,39 12,72
Košický 1 067 7,78 14,98
Prešovský 881 5,13 11,66
SR spolu 1 378 0,66 6,41
Zdroj: Národná banka Slovenska

Priemerné ceny dvojizbových, trojizbových a štvorizbových bytov sú však dnes najvyššie v doterajšej histórii. V medzikvartálnom porovnaní rástli najrýchlejšie ceny na východe Slovenska, keď si priplatili záujemcovia o bývanie v Prešovskom (5,13 percenta) i Košickom kraji (7,78 percenta). Naopak, Bratislavský kraj zaznamenal prvý medzikvartálny pokles cien za dva roky.  

Pri medziročnom porovnaní došlo k najvýraznejšiemu zdražovaniu v Trenčianskom kraji (18,07 percenta). V súčasnosti ešte ani v jednom slovenskom kraji neprekročila priemerná cena bývania maximálnu hodnotu z polovice roku 2008.

Najbližšie k historickému maximu je aktuálne priemerná cena bývania v Bratislavskom kraji (asi šesť percent pod historicky maximálnou hodnotou), kým na opačnom póle je Prešovský kraj, ktorému chýba k dosiahnutiu historického maxima ešte takmer 24 percent. Ostatné slovenské regióny sú s priemernými cenami bývania ešte zhruba 10 až 15 percent pod maximálnymi hodnotami z obdobia vrcholiaceho realitného boomu.

Stabilizovanie

Rast cien bývania vo väčšine krajov nebol v dostatočnej miere kompenzovaný rastom príjmov domácností, čo sa prejavilo v miernom zhoršení dostupnosti bývania na Slovensku vzhľadom k historickému priemeru. V praxi to znamená predlženie času potrebného na splácanie kúpenej nehnuteľnosti.

Už v druhom kvartáli sa ceny nehnuteľností blížili k pásmu rizika. Aktuálne sa však hodnoty sledovaných indexov znížili a zostali pod rizikovým pásmom. „Mierne zníženie hodnoty kompozitných indexov v aktuálnom štvrťroku súviselo najmä s výraznejším rastom cien priemerných mesačných prenájmov ako priemerných cien bývania,“ vysvetľujú analytici NBS.

Ceny bytov v Bratislave sa prvýkrát po dvoch rokoch znížili

Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zdroj: NBS

Trend vývoja cien by mohla udávať situácia v Bratislavskom kraji. „Aktuálny vývoj cien bývania v Bratislavskom kraji by mohol byť určitým signálom pre možný trend vývoja cien bývania aj v ďalších slovenských regiónoch v nasledujúcich štvrťrokoch,“ predpovedajú analytici Menového úseku NBS.

Analytici poukazujú na to, že na ceny bude výrazne vplývať rastúca ponuka bytov z dokončovaných projektov, tradičné koncoročné akcie developerov a sprostredkovateľov a v neposlednom rade aj uplatňovanie limitov na úvery na bývanie finančnými inštitúciami. „Uvedené vplyvy by sa mohli prejaviť na ďalšom zmiernení doterajšej dynamiky rastu priemernej ceny bytov a domov,“ predpovedajú analytici NBS.

Pozrite si historický vývoj cien nehnuteľností na bývanie v prehľadnom grafe.