Projekt Areál Hviezda má vzniknúť na pozemku bývalého športového ihriska s rozlohou 1,6 hektára v juhozápadnej časti Hviezdoslavova, obce vzdialenej 20 kilometrov od Bratislavy. V okolí vyrastá množstvo rodinných domov v nových obytných súboroch. Viaceré z nich developuje aj XL four.

Hviezda sa odlíši práve začlenením občianskej vybavenosti, ktorá vznikne popri obytných budovách. Areál majú tvoriť rodinné domy rozmiestnené po jeho obvode. Vo vnútri vzniknú dva bloky v tvare U – jeden tvorený trojicou polyfunkčných domov a druhý základnou školou s telocvičňou a zdravotným strediskom.

V bratislavskom satelite plánuje investor školu a zdravotné stredisko

Areál Hviezda - vizualizácia Zdroj: EIA / XL four

Z 18 rodinných domov majú byť dva samostatné a ostatné dvojdomy. Rodinné domy majú navrhnutú hrubú podlahovú plochu 136 štvorcových metrov. V troch polyfunkčných domoch má vzniknúť ďalších 18 dvoj- a trojizbových bytov. Na prízemí je navrhnutých päť priestorov pre obchody a služby.

Základná škola počíta s deviatimi triedami pre vyše 230 žiakov a 27 zamestnancov. „Orientácia tried je na juhozápadnú stranu a chodbové a prestávkové priestory sú orientované do nádvoria na severovýchod. Zo severovýchodnej strany je aj hlavný vstup do školy,“ opisuje zámer predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Zdravotné stredisko riešené ako prístavba k severozápadnému krídlu školy má ponúknuť šesť ambulancií, lekáreň a fitness centrum. „Zdravotné stredisko je jediným objektom, ktorý má navrhnuté aj jedno podzemné podlažie. Jeho funkčnou náplňou je fitness so zázemím, do ktorého je navrhnutý samostatný vstup,“ spresňuje investor v zámere.

Všetky stavby sú navrhnuté s plochou strechou. Rodinné domy budú dvojpodlažné, budovy vo vnútri areálu majú navrhnuté tri podlažia. Architektonické riešenie z dielne bratislavského SD ateliéru je charakterizované striedaním bielych horizontálnych pásov muriva a presklených okenných otvorov. Doplnkovými materiálmi sú kamenný a drevený obklad.

V bratislavskom satelite plánuje investor školu a zdravotné stredisko

Areál Hviezda - vizualizácia rodinného dvojdomu Zdroj: EIA / XL four

Areál je prístupný odbočením z Hlavnej ulice na Čerešňarku a Športovú ulicu. V jeho vnútri je okruhová jednosmerná komunikácia. Popri nej budú umiestnené šikmé parkovacie miesta. Rodinné domy budú mať vlastné stojiská na pozemku, stavebná čiara je šesť metrov od cesty. Spolu tu má byť 56 parkovacích stojísk, pri ich využívaní sa počíta so zastupiteľnosťou medzi bytmi, zdravotným strediskom a školou.

Prvý zámer pre areál bol spracovaný v roku 2016 pod názvom Obytný súbor Hviezda. Malo ísť o stavebné pozemky pre dvadsať rodinných domov a 56 parkovacích miest. Súčasťou súboru mali byť aj multifunkčné a detské ihrisko.

Investor projektu predáva aj ďalšie pozemky v blízkosti. Aktuálne je na predaj tretia etapa. V rámci prvých fáz sa už stavajú rodinné domy. XL four patrí spolumajiteľovi agentúry XL Group, ktorá organizuje športové, spoločenské, firemné akcie a koncerty.