Projekt má vyrásť na území, ktoré sa nachádza vo východnej časti obce Kvetoslavov. Pozdĺž južnej hranice riešeného území vedie Agátová ulica, zo západu susedí územie s pripravovanou obytnou zónou Fakov – juhovýchod. Lokalita je dnes evidovaná ako orná pôda mimo zastavaného územia obce.

Dvetisíc smrekov

Projekt sa dotýka územia s veľkosťou 50 847 štvorcových metrov. Investor počíta s tým, že v areáli vznikne 14 stavebných pozemkov. Plocha pre rodinné domy má zabrať 4 445 štvorcových metrov. Jedným z poznávacích znamení areálu má byť zeleň.

Aj preto už v zámere hovorí investor o konkrétnom zastúpení jednotlivých drevín. „V rámci areálu bude realizovaná výsadba 2 100 ihličnanov (smrek pichľavý) vo výške do dvoch metrov a 180 listnatých stromov (briez), vysadených v šesť metrov   širokom páse pozdĺž prístupovej komunikácie,“ píše sa v zámere, ktorý aktuálne posudzujú úrady.

Bez termínu

Podobu jednotlivých domov zámer nerieši, keďže si ju budú určovať jednotliví majitelia. Podľa normatív však pôjde o maximálne dvojpodlažné objekty. Termín začiatku stavebných prác investor odhadnúť nevedel, keďže začína vybavovať všetky povolenia.

Za projektom Lesopark stojí fyzická osoba. Nejde o jedinú plánovanú výstavbu v lokalite. Aj rozdelenie pozemkov na katastri predpokladá mohutnú výstavbu na severozápad od zmieneného projektu. Len pre porovnanie, kým v roku 2008 mal Kvetoslavov 928 obyvateľov, v roku 2016 ich bolo oficiálne prihlásených 1 245.