Boj o legendárnu budovu Liečebného domu Machnáč pokračuje a objavila sa konkrétna ponuka. Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) ju chce odkúpiť za 416-tisíc eur od firmy Keorlen Trade, jej aktuálneho vlastníka. Firma je registrovaná v Česku, ale jej spoločníkmi sú Slováci. Zároveň je SJK pripravená prevziať zodpovednosť za obnovu budovy a záchranu jej architektonických hodnôt.

Právnici na ťahu 

TREND sa venoval kauze národnej kultúrnej pamiatky minulý aj tento rok. Na jednej strane sú aktivisti, na druhej súkromný majiteľ pamiatky. Dohoda medzi nimi o jeho záchrane už zjavne nepadne. Rozhodovať teraz budú súdy a šikovní právnici. Možno sa dočkáme aj prvého vyvlastnenia pamiatky vo verejnom záujme.

LIECEBNY DOM MACHNAC
Neprehliadnite

Kauza Machnáč: Ako súkromník zlyháva pri ochrane kultúrnej pamiatky. Chcú ju preto vyvlastniť

„Mrzí nás, že to dospelo to takého štádia, že komunikujeme cez právnikov,“ povedal ešte na jeseň 2020 pre TREND architekt Martin Zaiček, riaditeľ neziskovky. Vtedy sa vyjadril, že v čase vzniku bol Machnáč typologicky moderný liečebný dom s ubytovacou časťou oddelenou od spoločenskej a reštauračnej. Mal tiež veľmi dobre logisticky vymyslené podávanie jedál, pranie bielizne a trávenie času. Na druhej strane, bol tam motív postaviť kolektívny dom, kde by sa ľudia nielen rekreovali. Dom mal ukázať cestu moderného bývania so spoločnou kuchyňou a stravovaním. Aj kúpeľne boli spoločné.

Liečebný dom Machnáč
  • Autorom je popredný český architekt Jaromír Krejcar
  • Je vrcholom funkcionalistickej architektúry v 1. ČSR
  • Z architektonického pohľadu ide o stavbu európskeho významu
  • Budovu postavila bratislavská filiálka firmy Nekvasil v roku 1932

Podľa súčasného názoru M. Zaičeka suma 416-tísíc eur zodpovedá všeobecnej hodnote nehnuteľnosti, ktorú určil nezávislý znalecký posudok z februára 2021. Budova od zatvorenia v roku 2001 chátra a nie je strážená. „Táto suma je férovou ponukou, ktorá odzrkadľuje bezútešný stav objektu. Zároveň je to suma, ktorú naša nezisková organizácia je schopná vďaka podporovateľom zložiť na účet majiteľa a otvoriť tým cestu pre nevyhnutnú obnovu,“ povedal M. Zaiček s tým, že dohoda je pre túto pamiatku vykúpením a príležitosťou pre rozvoj kultúrneho potenciálu celého regiónu.

Nariadenie súdu

Neziskovka tvrdí, že snahy miestneho pamiatkového úradu zabezpečiť ochranu liečebného domu znemožnili časté prevody na nových majiteľov, celkovo postupne na piatich od roku 2008. Koncom roka 2020 predstavila SJK zámer obnovy. Ešte predtým, v septembri 2020 Okresný súd v Trenčíne vyhovel spoločnej žiadosti SJK a Ministerstva kultúry SR a vydal neodkladné nariadenie, ktorým súčasnému majiteľovi zakázal akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou. Dôvodom bola obava, že plánuje prepísať LD Machnáč na ďalšiu schránkovú firmu.

Vyvlastňovacie konanie

Nezisková organizácia má širší plán, ako postupovať pri získaní Machnáča. Aktuálna ponuka je zároveň prvým krokom vyvlastňovacieho procesu, kedy je ešte možná mimosúdna dohoda, vysvetlila predsedníčka správnej rady Bohunka Koklesová. Ak v lehote 90 dní od doručenia návrhu na odkúpenie nedôjde k uzavretiu dohody, ktorá bude podkladom pre prevod vlastníckeho práva, Spoločnosť Jaromíra Krejcara iniciuje vyvlastňovacie konanie s cieľom dosiahnuť uplatnenie verejného záujmu. Pod tým rozumie ochranu a obnovu pamiatkových hodnôt Liečebného domu Machnáč a obnovenie riadneho užívania.

Mgr. art. Martin ZAIČEK,
samostatný odborný referent pre architektonické súťaže Slovenskej komory architektov počas rozhovoru pre ekonomický týždenník Trend o pripravovanej rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.
Neprehliadnite

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Neziskovka uvádza, že Machnáč patrí medzi klenoty európskej moderny a preto nie je možné formu budovy prispôsobovať funkciám, ktoré nerešpektujú jej dispozičné, materiálové a prevádzkové limity. Práve preto podľa nej nedošlo k obnove, zmene na hotel alebo iné zariadenie. Zásahy do originálu by znamenali deštrukciu pre toto dielo, ktoré nemá na Slovensku obdobu.