Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi od súkromnej spoločnosti areál bývalých Turzovských kúpeľov v katastri mesta Gelnica za 346-tisíc eur. Schválilo to v piatok Zastupiteľstvo KSK.

Návrh predložil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že rekonštrukcia objektu je súčasťou Integrovanej územnej stratégie (IÚS) Košického kraja a malo by ísť v najbližších rokoch o kľúčovú investíciu v okrese Gelnica, ktorý patrí k menej rozvinutým regiónom. V rámci zámeru sa ráta s komplexnou obnovou Turzovských kúpeľov. Pomôcť to má naštartovať turistický ruch a s tým súvisiace nové podnikateľské aktivity. Objekty by mali okrem iného slúžiť na kúpeľné a ubytovacie účely.

Na snímke je zámok Kunerád  ktorý  patrí k národným kultúrnym pamiatkam a čaká na obnovu.
Neprehliadnite

Vrátili sa na Slovensko, aby zrekonštruovali ruinu. Z Kuneradu môže byť hotel

„Po kúpe KSK vyhlási medzinárodnú obchodnú súťaž pre návrh komplexného konceptu využitia územia s identifikáciou možných investorov a prevádzkovateľov jednotlivých budúcich navrhnutých objektov," uviedol Trnka. Kraj chce na rekonštrukciu maximálne využiť európske fondy.

Areál patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku kraja, ten ho využíval ako školu v prírode. V roku 2007 bolo zariadenie vyradené zo siete škôl a školských zariadení a v roku 2011 ho bývalé vedenie KSK predalo súkromnému vlastníkovi za 170 050 eur. Odvtedy kúpele chátrajú a dnes sú nevyužívané. V areáli je jazero a štyri objekty - pavilóny. Jeden z nich je už natoľko poškodený, že je potrebná jeho asanácia. Ďalšie tri budovy je možné zrekonštruovať, pričom kúpeľný dom je pamiatkovo chránený.

KSK odkúpi areál od spoločnosti SANPO, ktorá je súčasným vlastníkom. Kúpnu cenu určil znalecký posudok, ktorý si dal kraj vyhotoviť. Vlastník pôvodne navrhoval cenu vo výške 750-tisíc eur. Za kúpu hlasovalo 42 poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.