Prvý krok k výstavbe urobilo v marci miestne zastupiteľstvo tejto bratislavskej mestskej časti schválením zámeru odkúpiť pozemky s výmerou približne 50 árov vedľa futbalového štadióna v lokalite Krče. Miestny úrad odštartoval k navrhnutej architektonickej štúdii pripomienkovanie, do ktorého sa môžu zapojiť obyvatelia Záhorskej Bystrice zasielaním podnetov a návrhov na e-mail starostu do konca mája.

Areál by mal slúžiť na rôzne kultúrne a spoločenské príležitosti, informoval miestny úrad. Smerom od pôvodného futbalového ihriska by mali byť aktivity viac športového charakteru. Naopak, pri Zárubovej ulici by mohli byť športové aktivity kombinované s oddychovo-spoločenskými, ktoré podporujú vzájomné stretávanie sa ľudí.

„V súčasnosti mestská časť už vlastní približne 26 árov pozemkov za ihriskom,“ povedal starosta Jozef Krúpa. Začínajú sa rokovania o podmienkach kúpy s vlastníkom pozemku a zároveň Záhorská Bystrica pripravila štúdiu, ktorú po zapracovaní pripomienok premietne do projektu. Areál sa bude budovať postupne, kompletne by mal byť dokončený do roku 2023. Na financovanie výstavby sa budeme uchádzať o dotácie z eurofondov, vysvetlil starosta.

Areál pre viacero športov

Ambíciou projektu je nadviazať na pozitívne skúsenosti, ktoré mestská časť získala pri realizácii projektu revitalizácie školského areálu na Hargašovej ulici. Nový areál by mal prepojiť existujúce ihrisko a areál tak, aby sa v ňom dali realizovať rekreačne všetky najobľúbenejšie športy – od futbalu, basketbalu, plážového volejbalu až po stolný tenis.

Súčasťou architektonickej štúdie sú spevnené plochy pre street basketbal, squash, tenis a skate park, pričom dominantou areálu by mal byť viacúčelový amfiteáter. Ďalej sú tam priestory pre relax a hygienu, šatne, sklady pre športové pomôcky a bufet. V areáli sa uvažuje s využitím inteligentných solárnych lavičiek s vlastným wifi zdrojom, nabíjačkou mobilných telefónov a ohrevom sedenia. Svietidlá v areáli by mali byť výlučne solárne, bez potreby napojenia na elektrickú sieť.