Štát by mal opätovne začať stavať byty. Vysoké ceny nehnuteľností súvisia s nedostatočnou ponukou bývania, ale aj zanedbaním výstavby zo strany štátu. Možnosťou by mohlo byť využitie financií z II. piliera na štátnu bytovú výstavbu.

V pondelok to uviedol riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív Martin Halás na základe analýzy dostupnosti bývania.

„Od roku 1996 na Slovensku dramaticky klesá podiel bytovej výstavby v porovnaní verejného a súkromného sektora. Kým v roku 1996 sa štát na výstavbe podieľal viac ako 20 percent, v súčasnosti je to iba okolo dvoch percent,“ uviedol Halás s tým, že trhové mechanizmy výstavby sú zamerané prirodzene na dosahovanie zisku.

Podľa inštitútu je naliehavé, aby bolo právo na bývanie v centre pozornosti budúcich vlád. Súčasné úrokové sadzby na hypotekárne úvery robia situáciu pre občanov stále náročnejšou, a preto musí štát aktívnejšie podporovať výstavbu dostupného bývania.

Jednou z navrhovaných možností zo strany inštitútu je aj využitie dôchodkových úspor z druhého piliera na štátnu bytovú výstavbu s garantovanými výnosmi pre sporiteľov.

„Dôchodkové úspory tak nebudú vystavené rizikám z neistých výnosov na trhoch, výnosy by garantoval štát, ktorý má aj tak z Ústavy povinnosť zabezpečovať vyplácanie dôstojných dôchodkov a primeraného hmotného zabezpečenia,“ uviedol Halás.

Inštitút zároveň odporúča, aby Slovensko ratifikovalo článok č. 31, časť II. Európskej sociálnej charty, ktorý garantuje právo na bývanie, a toto právo zakotvilo aj v Ústave SR ako jedno z ústavných práv. Okrem toho by mala byť vytvorená politika na rýchle zavedenie tohto ústavného práva na bývanie, ktoré by bolo úzko spojené s regionálnym rozvojom a podporou vidieka.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke pohľad na panorámu hlavného mesta SR z Bratislavského hradu 25. júna 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Štatistické paradoxy: Bratislavčania sú najbohatší, kým sa nezapočíta bývanie