Mesto Bratislava sa intenzívne zaoberá kritizovanou stavbou pod bratislavským Mostom SNP na petržalskom brehu Dunaja. Povedal to primátor Bratislavy Matúš Vallo počas pondelkového (4. 5.) živého vysielania na sociálnej sieti s tým, že majiteľovi stavby oznámili, že sa magistrát nebude podieľať na legalizácii stavby, ktorú mesto považuje za „čiernu“ a podľa zmluvy tam ani nemala byť.

Most SNP je podľa slov primátora v majetku mesta a je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. „Ak má pod mostom byť centrum pre návštevníkov, tak podľa toho, čo bolo kedysi dohodnuté s hlavnou architektkou. Má to byť tak, aby aj odborná verejnosť s tým bola spokojná. Som rád, že sme sa po ročnom úsilí dohodli so stavebníkom, ktorý stavbu postaví a vzápätí daruje mestu, že sa vyhlási mini architektonická súťaž, ako má objekt vyzerať,“ informoval M. Vallo s tým, že by už súťaž bola vyhlásená, avšak situácia okolo nového koronavírusu „zamiešala karty“.

Hlavné mesto už minulý rok avizovalo, že požiada stavebníka, spoločnosť Zemegula, aby vypracoval a hlavnému mestu predložil nový architektonický návrh. Ten má byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP a kompozične musí rešpektovať jeho hmotové a tvarové riešenie v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizovala v roku 2018 firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác.

„Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum,± uviedol na jar 2019 petržalský miestny úrad.

Stavebník totiž v roku 2018 odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.

Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet. Firma Zemegula na otázky doteraz nereagovala.