Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby boli pozemky vo všetkých národných parkoch na Slovensku v štátnom vlastníctve. Slovenské národné parky sú podľa neho stále v provizórnom stave a nemajú žiadnu právnu subjektivitu.

V prvom kroku sa J. Budaj zameria na odkúpenie alebo zámenu pozemkov, ktorý má byť v bezzásahovej zóne s piatym stupňom ochrany. Chce tak urobiť v čo najkratšej dobe. Ďalej chce postupne odkúpiť územia s tretím a štvrtým stupňom ochrany.

„Chceme, aby všetky pozemky v národných parkoch patrili pod štát, okrem súkromných budov a ciest, ktoré patria napríklad vyšším územným celkom,“ poznamenal šéf envirorezortu s tým, že príkladom mu je Česko, kde to už dosiahli.

Minister približuje, že v národným parkoch sú často územia, ktoré spadajú pod správu štátnych lesov. „Oni tam ako keby hrajú svoju politiku. Vyskytujú sa tu potom všetky notoricky známe konflikty, kde na jednej strane stoja lesníci, na druhej ochranári. Les, o ktorý by malo ísť jedným aj druhým, sa akosi stráca,“ povedal J. Budaj. Ťažba dreva sa za poslednú dekádu zdvojnásobila. „Je to už za hranicou únosnosti,“ podotkol.

Spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) chcú presunúť lesy pod envirorezort. Na tento účel bola zriadená aj komisia, ktorá bude pripravovať potrebné kroky na presun.

V komisii sú zatiaľ traja odborníci z ministerstva životného prostredia a traja z pôdohospodárstva. „Obidva rezorty spadajú pod kolegov, ktorí si rozumejú a majú podporu OĽaNO. Ak by boli v koalícii pochybnosti o účelnosti tohto kroku, tak verím, že ich vyvrátime,“ dodal J. Budaj.

Dodáva, že je jeho povinnosťou, aby boli v celom procese víťazmi lesy a nie, aby prevládli súkromné či rezortné záujmy.