Evanjelické Staré lýceum v Bratislave prejde rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Vrátane vybudovania nových úložných systémov pre vzácne fondy Lyceálnej knižnice, ktorú spravuje Slovenská akadémia vied. Pribudne nový mobiliár, ktorý umožní multifunkčné využitie miestností na vzdelávacie podujatia, koncerty, diskusie či komunitné aktivity.

Návrh rekonštrukcie predstavil architekt projektu Oliver Kleinert počas medzinárodnej online otváracej konferencie (12.4.) k projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti. Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto s ním uspel vo výzve Grantov EHP 2014 – 2021 v programe Kultúra.

Evanjelické Staré lýceum v Bratislave
Zdroj: ECAV
Evanjelické Staré lýceum v Bratislave

Zámerom je komplexná obnova budovy s cieľom vytvoriť kultúrno-komunitný priestor. „Zmyslom projektu však nie je len fyzická obnova budovy, ale predovšetkým otvorenie brán Starého lýcea ako nového kultúrno-komunitného priestoru. Laboratóriá pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg,“ zdôraznil koordinátor projektu Martin Kováč. Zborový dozorca Ján Králik zdôraznil najmä význam komunity okolo Starého lýcea, ktorá sa začala rodiť počas prípravy projektu.

Staré evanjelické lýceu v Bratislave
  • Vzniklo spolu s cirkevným zborom v roku 1606
  • Jeho história je spojená s významnými slovenskými osobnosťami
  • Lýceum sa stalo symbolom vzdelanosti, slovenskej literatúry i vedy, ako aj kreatívneho potenciálu evanjelickej menšiny
  • Budovu Starého lýcea na Konventnej 15 postavili v roku 1783
  • Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto získal budovu späť v reštitúciách

Podporu projektu vyjadrilidiplomati z Nórska a Slovenska a riaditeľ Odboru grantov EHP a Nórska MIRRI SR Jaroslav Mojžiš. Svoje aktivity v projekte na konferencii prezentovali aj oficiálni partneri projektu, ktorými sú Nadácia Milana Šimečku, o. z. Punkt, nórsky partner Cirkevné centrum pre dialóg v Osle, ako aj spolupracujúca farnosť evanjelickej Nórskej cirkvi. Podporu projektu však vyjadrili aj ďalšie organizácie, združenia i jednotlivci.

Predpokladané celkové náklady na realizáciu sú vyše 1 110 000 eur, pričom výška poskytnutého grantu je 999 757 eur. Zvyšnú sumu zabezpečí cirkevný zbor z vlastných zdrojov.