Stavebné malé a stredné podniky upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách.

Informovali o tom vo štvrtok Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorí prijali spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel.

Priveľká kapacita škôl

„Pri riadení odborného vzdelávania a prípravy cestou krajských samospráv sa často stráca zo zreteľa celospoločenský verejný záujem, ktorým by malo byť zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily v rámci krajiny, a to nielen pre priemysel, ale aj pre stavebníctvo, remeslá a iné spoločensky nenahraditeľné profesie,“ priblížili remeselníci a živnostníci.

Preto navrhujú, aby nad komplexným plánovaním potrieb pre stavebníctvo a remeslá prevzal späť kontrolu štát, napríklad prostredníctvom rezortu školstva alebo iných poverených orgánov štátnej správy.

„Štát by mal školám stanoviť limity vychádzajúce z veľkosti populačného ročníka. Limity z populácie sú demokratický a inteligentný nástroj, lebo nebránia záujemcovi uchádzať sa o miesto na škole, ale udávajú maximálne možné počty žiakov,“ zdôraznil prezident živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik s tým, že na školách nemôže byť k dispozícii dvojnásobný počet miest.

Prezident stavebných podnikateľov Pavol Kováčik poukázal na to, že školám musí byť umožnené flexibilne reagovať na meniace sa nároky na vzdelanie absolventov, požiadavky na zmenu osnov, na materiálno-technické zabezpečenie a aj na kvalifikáciu pedagógov.

Návrhy deklarácie

Jedným z mnohých návrhov deklarácie je aj zrušenie vydávania nových voľných živností pre stavebné činnosti, zavedenie centrálnych, celoštátne riadených, transparentných prijímacích pohovorov a nastavenie minimálnej úrovne výsledkov pre prijatie žiaka na gymnáziá.

Deklaráciu predložili spolu so žiadosťou o rokovanie rezortom školstva, práce, hospodárstva a dopravy, ako aj predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady.

Ďalšie dôležité správy

Businessman And Businesswoman Addressing Group Of Young Candidates Sitting Around Table And Collaborating On Task At Graduate Recruitment Assessment Day
Neprehliadnite

TREND Barometer: Mal by štát viac podporiť najímanie pracovníkov z krajín mimo EÚ?