V tomto školskom pavilóne je pripravených 7 tried, dve odborné učebne, kabinety a šatne. Pri vstupe je vrátnica a súčasťou budovy je moderná telocvičňa s kapacitou do 500 osôb, ktorá bude slúžiť aj verejnosti na rôzne športové a tanečné podujatia. Vzhľadom na to, že táto škola sa zúčastňuje svetových podujatí spoločenských tancov, tak telocvičňa je prispôsobená, aby spĺňala požiadavky na organizáciu svetového šampionátu spoločenských tancov.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

Škola je vykurovaná výhradne tepelnými čerpadlami s doplnenou fotovoltikou na zelenej streche školy. Ekologicky je riešený odtok dažďovej vody ktorý je odchytávaný do nádrže a drenov a spätne sa používa na postrek zelených plôch. Samozrejme, nechýbajú bezbariérové hygienické zariadenia, sprchy a technická miestnosť.

Miroslav a Remeta a Martin Chren
Zdroj: DÚHA, a.s.
Miroslav a Remeta a Martin Chren

Energeticky úsporná, ekologická dvojposchodová stavba je zhotovená z ľahkej oceľovej konštrukcie, z ktorej je realizácia rýchla a efektívna. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DÚHA a.s., ktorá stavbu zrealizovala z oceľových prefabrikátov vyrobených na automatizovanej linke Záborské pri Prešove, ktoré sa montujú do celkového skeletu stavby, ktorý bol v tomto prípade zrealizovaný za cca dva mesiace. Vďaka tejto technológii je výstavba časovo menej náročná oproti výstavbe murovanej stavby, kde sa odbúravajú mokré procesy a eliminujú riziká poveternostných podmienok najmä v zimnom období.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

Projekt sa vyznačuje hlavne nasledujúcimi prvkami:

  • vybavený zelenou strechou
  • solárne a fotovoltaické panely
  • kompletne vykurovanie tepelnými čerpadlami.
  • vnútorná rekuperácia vzduchu s kontrolou CO2 v každej triede
  • triedy sú chladené stropnými panelmi a vykurované podlahovým kúrením
  • na stenách a stropoch sú inštalované sadrokartónové panely s protihlukovou odolnosťou
  • strop telocvične je vybavený akustickými panelmi, podlaha a obklad sú z prírodného odpruženého dreva.
  • Konštrukcia stien je z oceľových prefabrikovaných panelov vyrobených na mieru vyplnené izolačnou minerálnou vatou a s kompletným zatepľovacím systémom, ktorý spĺňa podmienky najvyššej kategórie tepelno technického štandardu

Ďalším pozitívom je skutočnosť, že oceľová konštrukcia je kompletne recyklovateľná a v tomto type stavby nehrozí pleseň a tým sa zvyšuje jej zdravotná nezávadnosť. Rovnako je minimalizovaná možnosť vplyvu prírodných katastrof či požiarov.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

Základným materiálom konštrukcie je za studena valcovaná konštrukčná oceľ, ktorá je odolná voči požiaru, nešíri oheň a pri požiari má dlhodobo stály tvar bez deformácií, čím zvyšuje bezpečnosť v prípade vzniku požiaru (viac času na evakuáciu). Celá konštrukcia je najprv navrhnutá konštruktérom do 3D modelu, ktorý je staticky posúdený a následne naprogramovaná automatizovaná linka pracuje podľa navrhnutého programu. Takže  vyrobí  z oceľového pozinkovaného plechu jednotlivé nosníky, ktoré upraví a označí pre montáž. Tieto segmenty sa na stavenisku podľa kladacieho plánu montujú do celku a vytvárajú ucelenú konštrukciu stavby.
 
Na vonkajšie opláštenie môže byť použité rôzne fasádne obloženie a obklady ako aj silikátová omietka, tak ako v prípade tejto školy, ktorá je dizajnovo doplnená farebným odkladom priečelia.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

Takto zhotovená stavba môže mať rôzne druhy typov izolácie opláštenia podľa požiadaviek na objekt. Zároveň je pri takejto stavbe možné použitie ohňu vzdornej a zvukovej izolácie, ktorá sa inštaluje medzi jednotlivé profily. To zníži zastavanú plochu, zároveň zvyšuje zvukovú nepriezvučnosť ako aj zvukovú pohltivosť a tepelnú odolnosť.

O spoločnosti Dúha a.s.:

Spoločnosť DÚHA a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1994. Počas uplynulých rokov rozširovala svoje pôsobenie na rôzne stavebné činnosti. Dnes pôsobí doma i v zahraničí v realizácii inžinierskych ekologických stavieb, geodetických a geologických prác na stavebných, inžinierskych a investičných projektov. V súčasnosti spoločnosť Dúha, a.s. rôzne spolupracuje s medzinárodnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov doma i v zahraničí ako aj integrovanej koľajovej dopravy a výstavbe škôl a nemocníc.

Systém oceľových konštrukcií:

Oceľové konštrukcie vyrába spoločnosť CI REGIO, spol. s r.o. Záborské pri Prešove. Cely konštrukčný systém je certifikovaný spol.Tasus. Na PC naprojektovaný model a vytvorené programy pre stroj vytvárajú rýchlu implementáciu do celkov a tým zníženie nákladov na celý projekt. Vďaka výhodám ako sú dizajn, variabilita, rýchlosť procesu výroby a montáže, cenová výhodnosť, ekologicky nezávadný a úplne recyklovateľný materiál ukazujú, že alternatívne stavebníctvo je perspektívne a otvára možnosti tam, kde doteraz neboli. Ďalšou výhodou je ľahká a rýchla preprava materiálu na stavenisko buď v jednotlivých profiloch alebo už premontovaných stenách. Tým je systém veľmi výhodný na realizáciu stavieb v stiesnených mestských podmienkach. Taktiež ideálne na realizáciu nadstavieb jestvujúcich budov striech a ďalších podlaží.
 
Projekt poskytnutím financovania dodávateľovi stavby podporila Slovenská Sporiteľňa, a.s.