Molok patrí medzi trvalé inovácie ktoré sú jednoduché, efektívne a neustále napredujú. Hoci Molok vznikol v malej dedinskej dielni zriadenej v starej stodole, dnes mení tradičné nakladanie s odpadom a získal si srdcia miliónov ľudí na celom svete.

Vynálezca systému Molok je fínsky podnikateľ Veikko Salli. Práve on prišiel s jedinečnou myšlienkou a vyvinul nádobu na odpad, ktorá je čiastočne pod zemou. Systém sa riadi rovnakou logikou ako staré podzemné pivnice - keďže kontajnery zostanú chladné a chránené pred slnečným žiarením, zníži sa mikrobiálna aktivita vo vnútri nádoby na odpad, čím sa spomalí proces rozkladu.

Navrhnuté pre užívateľov

Spoločnosť REDOX-ENEX systém Molok nadchol a od roku 2012 na Slovensku nainštalovali viac ako 2000 polopodzemných kontajnerov. Molok zaisťuje, že odpadové hospodárstvo funguje, pretože od začiatku bol produkt navrhnutý s ohľadom na používateľov.

Redox Enex
Zdroj: Redox Enex

Po vyrobení prvého prototypu vo fínskej Kankaanpää bola prevádzka prevedená na spoločnosť Lavia, kde bol pomocou systému Molok Deep Collection spustený prvý obecný pilotný projekt. Potom fínska správa ciest nainštalovala kontajnery Molok na odpočívadlách pri cestách. Pozitívna spätná väzba od účastníkov cestnej premávky, ktorí boli radi, že sú odpočinkové zóny upratané, prispela k rozšíreniu inovácie o parky, pláže, turistické atrakcie a obytné oblasti.

Prvá veľká objednávka na inštaláciu kontajnerov v obytnej štvrti prišla z mesta Varissuo, Turku. Multikultúrna komunita bola dostatočne rozhľadená a experimentovala s novým systémom odpadového hospodárstva.

Experiment bol úspešný a nakladanie s odpadom v tejto oblasti sa ohromne zlepšilo. Najdôležitejšie je, že obyvatelia boli so systémom veľmi spokojní. V rokoch 2003–2004 Veikko Salli kúpil pozemok v priemyselnej oblasti Kankaantaka v Nokii a previedol tam všetky fínske prevádzky spoločnosti Molok.

Veiko Salli, zakladateľ MOLOK
Zdroj: Redox Enex
Veiko Salli, zakladateľ MOLOK

Molok pokračoval v systematickom vývoji a propagácii nového systému odpadového hospodárstva. Spoločnosť sa nikdy neobzerala späť, zameriavala sa čisto na budúcnosť. Verili svojmu produktu a neustále ho vylepšovali na základe spätnej väzby od používateľov.

Od začiatku sú výrobky Molok vyrábané vo fínskej spoločnosti v meste Nokia. Dnes sa systém Molok exportuje do viac ako 40 krajín po celom svete. Ústredie a výrobný závod v súčasnosti zamestnávajú trvalo 82 ľudí a viac ako 20 sezónnych pracovníkov.

Molok už 30 rokov plní tieto meniace sa potreby a požiadavky na nakladanie s odpadom. Účinnosť nakladania s komunálnym odpadom a podpora recyklácie zostávajú cieľom firmy.

Spoločnosť REDOX-ENEX, ktorá na Slovensko priniesla značku Molok vyzdvihuje najmä fakt, že Molok prináša inovatívne a udržateľné riešenia triedenia odpadu, ktoré sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.

Dôležitosť odpadového hospodárstva a recyklácie

Rast populácie, ekonomický rast a urbanizácia zvyšujú množstvo odpadu. Súčasná úroveň odpadového hospodárstva nie je dostatočná na rastúce množstvo odpadu. Odpadové hospodárstvo sa preto musí ďalej rozvíjať a zlepšovať.

Skládkovanie je stále najbežnejšou metódou nakladania s komunálnym odpadom na celom svete. V budúcnosti by však mal byť odpad triedený efektívnejšie pri zdroji. Takéto triedenie pri zdroji by viedlo k vzniku nových možností spracovania odpadu so zlepšenými možnosťami separácie a zhodnocovania.

Tu vstupujú do hry postoje, zvyšovanie informovanosti a meniace sa spôsoby, ako to dosiahnuť. Tieto faktory zohrávajú významnú úlohu pri pokroku smerom k trvalo udržateľnému nakladaniu s odpadom. V týchto záležitostiach je Molok na čele vývoja. Žiaľ, zmeny bývajú pomalé. Teraz je načase urobiť dlhšie kroky k dosiahnutiu požadovaného výsledku, ku komplexnému opätovnému použitiu a recyklácii odpadu.

Európska únia vyvinula tlak na svoje členské štáty tým, že pripravila rámcovú smernicu o odpade, ktorej kľúčovými cieľmi sú zníženie odpadu a zvýšenie opätovného použitia a recyklácie. Podľa novej smernice o odpade sa musí 55 % komunálneho odpadu vo Fínsku recyklovať do roku 2025, 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Cieľ recyklácie odpadov z obalov sa zvýši, 65% odpadu z obalov musí recyklovať do roku 2025 a 70% do roku 2035.

Okrem toho boli stanovené rôzne ciele recyklácie pre rôzne druhy odpadov z obalov. Molok vyzýva obce a bytové družstvá, aby konali čo najrýchlejšie a nečakali do konca prechodného obdobia.

Okrem nárastu odpadu je ďalšou zásadnou otázkou, ktorá ovplyvňuje svet, zmena klímy. Hlavnou myšlienkou spoločnosti Molok a jej produktov je urobiť životné prostredie čistejším. Odpadové nádoby Molok robia zber odpadu ekologickejším. Výrobky Molok majú dlhú životnosť. Kryty kontajnerov vydržia 30 rokov. To je dôkazom vysokej kvality. Ak je potrebné vymeniť niektorý diel, REDOX-ENEX navyše poskytuje komplexnú údržbu a servis.

Redox Enex
Zdroj: Redox Enex

REDOX-ENEX približuje, že kontajnery Molok pojmú veľa odpadu a v dôsledku zhutnenia odpadu je potrebné ich vyprázdňovať menej často ako klasické povrchové kontajnery. Nádoby je možné vyprázdňovať potichu a čisto. Zberové vrece vo vnútri kontajnera sa zdvihne takmer potichu a vodič nákladného auta ho rovnako potichu vyprázdni do zberového auta.

Za povšimnutie stojí aj fakt, že systém Molok vyzerá esteticky a miesto zberu odpadu pôsobí príjemne a čisto. To všetko má veľmi pozitívny vplyv na klímu a životné prostredie.

Budúcnosť Moloku a recyklácia

Miera recyklácie sa zvyšuje, ak sú nádoby na odpad umiestnené na ľahko dostupnom mieste a dostatočne blízko k obyvateľom. Systém Molok dokáže recykláciu priblížiť používateľom, keďže je možné tieto kontajnery inštalovať pozdĺž každodenných trás ľudí.

Spoločnosť REDOX-ENEX sa s firmou Molok zhoduje v tom, že väčšina ľudí je pripravená a ochotná triediť svoj odpad, ale chýba odvaha prijímať rozhodnutia vo veľkom na podporu zberu bytového viac frakčného odpadu.

Molok ponúka obdĺžnikový kontajnerový systém MolokDomino, ktorý dokáže na ploche 10 metrov štvorcových zozbierať 20 000 litrov odpadu. Tento systém je ideálny pre bytové domy.

MOLOK - SKY PARK v Bratislave
Zdroj: Redox Enex
MOLOK - SKY PARK v Bratislave

Systém je možné prispôsobiť na zber sedem rôznych druhov odpadu: bioodpad, kov, plast, kartón, papier, sklo a zmesový odpad. Riešenie môže byť tiež použité ako spoločné zberné miesto zdieľané viacerými rodinnými domami. Vtedy hovoríme o systéme Block Collection. Riešenia Molok majú potenciál dosiahnuť úsporu nákladov až o 50% za dvadsať rokov v porovnaní s konvenčnými povrchovými kontajnermi.

Po celom svete sa používajú rôzne metódy vyprázdňovania odpadových nádob, zisťovania stupňa naplnenia, ako aj meranie teploty v kontajneroch. Molok sa aj v tomto smere neustále vyvíja a dnes existuje napríklad diaľkovo ovládaný elektrický zámok doplnený softvérom, ktorý umožňuje obmedziť a monitorovať používanie kontajnera. Cieľom Molok pri vývoji produktu je zaistiť, aby nádoby na odpad boli odolné a ľahko použiteľné pre používateľa kontajnera aj pre vyprázdňujúci personál.

Molok a REDOX-ENEX majú spoločný cieľ, a tým je udržateľnejšia budúcnosť. REDOX-ENEX túto ambíciu napĺňa vďaka efektívnej spolupráci so svojimi partnermi, ktorými sú najmä mestá a obce, developeri a zberové spoločnosti. Veľmi užitočná je aj kooperácia s priemyselnou sférou, ktorá si takisto našla benefity v ponúkaných riešeniach.

Tento článok vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.