Celková ponuka kancelárskych priestorov dosiahla v Bratislave v 4. kvartáli 2020 úroveň takmer 1,92 mil. m². Celkom 63 percent z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A, zvyšných 37 percent kancelárske priestory v štandarde B. Informuje o tom Bratislava Research Forum. Výška nájomného ostala na nezmenenej úrovni, a to 17,00 EUR/m2/mesiac.

V priebehu štvrtého kvartálu 2020 pribudlo na bratislavský trh 26 300 m2 nových kancelárskych plôch. Dokončená bola výstavba dvoch kancelárskych budov, a to Pradiareň 1 900 a Tower 5. Celkovo v roku 2020 pribudlo 6 budov o celkovej výmere viac ako 76-tisíc m2. Rozostavaných projektov s dostavbou do konca roka 2021 je 6. Celková výmera týchto nehnuteľností dosahuje takmer 80-tisíc m2 novej kancelárskej plochy v A štandarde.

Bratislava
Zdroj: Bratislava Research Forum
Bratislava

Približne štyri percentá budov sú vo vlastníctve štátu. Ďalších 13 percent predstavujú budovy, ktoré sú vlastnené, a zároveň aj plne obsadené, tou istou entitou. Celkový počet nehnuteľností dostupných na komerčné využitie zostáva na úrovni 83 percent z celkového počtu moderných kancelárskych priestorov v Bratislave, čo predstavuje približne 1,6 mil. m2.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 34 budov (v celkovej výmere takmer 650 tisíc m2 alebo 34 percent z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy/trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM. Aktuálne je v príprave na certifikát BREEAM aj budova Nivy Tower, vďaka ktorej v budúcnosti výrazne vzrastie podiel budov s udeleným certifikátom zelených budov.

Sky Park
Neprehliadnite

Kancelársku budovu Sky Park Offices v Bratislave skolaudovali

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2020 celkovú výmeru približne 65 800 m2, čo predstavuje 6-percentný nárast prenajatých plôch v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Treba však poznamenať, že štvrtý štvrťrok je každoročne tým najsilnejším, pričom výnimkou nebol ani rok 2020. Nové nájmy predstavovali 35 percent, prerokovania súčasných nájmov 28 percent, pred-prenájmy 34 percent a expanzie boli na úrovni štyri percentá zo všetkých transakcií.

Rozdelenie transakcií na základe typov
Zdroj: Bratislava Research Forum
Rozdelenie transakcií na základe typov

Najväčšou transakciou v štvrtom štvrťroku minulého roku bol pred-prenájom 12-tisíc m2 kancelárskych plôch v rámci sektora spotrebného tovaru. Okrem nej bolo zaznamenaných ďalších 13 transakcií s rozlohou 1 000 a viac m² a 12 transakcií v rozsahu od 500 do 1 000 m².

Sky Park, Jurkovičová tepláreň
Neprehliadnite

Jurkovičovu tepláreň v Bratislave čaká zrejme v marci prvá fáza kolaudácie

Väčšina prenajatých priestorov bola v tomto období prenajatá v rámci sektora spotrebného tovaru (30 percent), nasledovali segmenty profesionálnych služieb (18 percent) a farmaceutického priemyslu (14 percent).

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov
Zdroj: Bratislava Research Forum
Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov

Neobsadenosť kancelárskych priestorov

Celková miera neobsadenosti v Bratislave sa v predchádzajúcom kvartáli zvýšila z pôvodných 10,05 percent na 11,15 percent. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v centre mesta (6,55 percent), nasledovalo vnútorné mesto (8,98 percent), južné nábrežie (10,08 percent) a CBD (14,13 percent). Najvyššia miera neobsadenosti bola evidovaná v okrajovej časti Bratislavy (14,31 percent). Celkovo bola miera neobsadenosti ku koncu roku 2020 najvyššia od roku 2014. Dôvodom však nie je iba súčasná situácia spojená so šírením koronavírusu, ale aj dokončenie viacerých kancelárskych nehnuteľností v roku 2020, ktoré neboli kompletne pred-prenajaté.

Miera neobsadenosti podľa trhových oblastí
Zdroj: Bratislava Research Forum
Miera neobsadenosti podľa trhových oblastí