Samostatnou kategóriou je manipulácia s komunálnym odpadom kontaminovaným vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by rozhodne nemal vyletovať z preplnených smetných košov alebo zostať voľne pohodený vedľa smetných nádob.

Objem nenahradíte. Pravidlo ktoré platí počas pandémie dvojnásobne.

Bežné kontajnery na komunálny odpad počas pandémie svojou kapacitou nepostačujú, a ľudia často ukladajú odpad mimo nich alebo je voľne položený na chodníku. Druhotným dopadom je miera recyklácie. Odborníci upozorňujú na to, že pandémia recyklačné procesy spomalila. Od nástupu pandémie sa v Európe miera recyklácie znížila o 20 percent, v niektorých častiach Ázie až o 50 a v Spojených štátoch amerických dokonca o 60 percent. Zo štatistík vyplýva, že v čase vrcholiacej pandémie objem komunálneho odpadu v Bratislave stúpol až o 25%, čo vyústilo do nadmerne preplnených smetných nádob a zhoršenú manipuláciu s nimi. Moderná a progresívna spoločnosť REDOX-ENEX z Trenčína prináša osvedčené riešenie zberu odpadov prostredníctvom polodzemných kontajnerov MOLOK. Originálne polopodzemné kontajnery MOLOK, predstavujú mimoriadne efektívny, hygienický a bezpečný spôsob nakladania s komunálnym odpadom. „Podstata riešenia je jednoduchá. Veľké množstvo odpadu ukladáme na malej ploche a vertikálne do zeme. Odpad sa v chlade pod zemou pomalšie rozkladá, nezapácha, nepriťahuje hmyz alebo divú zver, súčasne sa šetrí miesto na verejnú zeleň alebo parkovacie miesta. Až 60% kontajnera MOLOK je ukrytého pod zemou. Odpad sa ukladá do zberného vreca, ktoré je ukryté v šachte zabudovanej v zemi. Polopodzemné kontajnery MOLOK majú až 6-krát väčšiu kapacitu ako bežné 1100 litrové nádoby, čím sa riziko preplnenia výrazne znižuje“, vysvetľuje Ing. Ján Hricko, konateľ REDOX- ENEX. Viaceré slovenské mestá si riešenie MOLOK pochvaľujú. V čase vrcholiacej pandémie riešenie MOLOK zvyšuje svoju užitočnosť. Najviac polopodzemných kontajnerov MOLOK využívajú na Slovensku mestá Trnava, Nitra a Trenčín. „Občanov upozorňujeme, že je vhodné v aktuálnej situácii používať nádoby na odpad v rukaviciach, resp. si bezodkladne dezinfikovať ruky. Aj preto výhodu polopodzemných kontajnerov vnímame v tom, že vývoz odpadov prebieha zo spodnej časti vreca. Potenciálne kontaminovaný odpad tak pri vývoze neprichádza do styku s nadzemnou časťou kontajneru, ktorá je v dosahu občanov.“, hovorí pán Miloš Ballay z Nitrianskych komunálnych služieb. „Polopodzemné kontajnery považujeme za prínosné najmä z priestorového a estetického dôvodu, no v tejto pandemickej situácii sa ukázalo, že ich výhodou môže byť aj nižšia miera znečistenia okolia, nakoľko tento typ kontajnerov zabraňuje vyberanie odpadu z nádob sociálne slabším skupinám a je minimalizované aj znečistenie rozfúkaným odpadom, ktorý môže byť aj kontaminovaný.“, dopĺňa pani Zuzana Čachová, z útvaru stavebného a životného prostredia mesta Trenčín.

Ilustračné foto.
Zdroj: Redox – Enex
Ilustračné foto.

Originál je len jeden. Kontajnery MOLOK Domino ušetria až o 32% viac priestoru ako ich pochybné a nedokonalé kópie.

REDOX – ENEX ako autorizovaný zástupca fínskeho výrobcu MOLOK, ponúka ako jediná spoločnosť na Slovensku komplexnú dodávku na kľúč. Spoločnosť je hrdá na to, že na trhu pôsobí od roku 2012 a ako súčasť skupiny REDOX je stabilným a spoľahlivým partnerom pre samosprávy. Kontajnery MOLOK zaberajú štyri až päť krát menšiu plochu v porovnaní s bežnými odpadovými nádobami. Možno ich využívať okrem zmiešaného odpadu aj na triedený zber papiera, plastov, skla, kovov či tetrapackov, rovnako tak aj na bioodpad. Pri rozumnom umiestnení ušetria verejný priestor, ktorý sa dá využiť na nové parkovacie miesta, mestskú zeleň, detské ihriská alebo oddychové zóny. „V prípade použitia riešenia MolokDomino dochádza až k 32% úspore miesta, oproti ostatným podzemným systémom ukladania odpadu. V budúcnosti očakávame, že centrá miest sa budú snažiť čo najefektívnejšie využiť verejný priestor. Riešenia MOLOK sú ideálne pre husto zastavané oblasti, ale aj hotely alebo nemocnice. Škála využitia je skutočne široká. Pre zákazníka sme nielen dodávateľ, hlavne aj partner, ktorý dokáže navrhnúť optimálne riešenie.“, dodáva na záver Ing. Ján Hricko. Ďalšou veľkou výhodou riešenia MOLOK je, že kontajnery stačí vyprázdňovať až 5x menej často v porovnaní s bežnými smetnými nádobami, čo šetrí nielen peniaze, ale aj pohonné látky, mestskú premávku a zároveň životné prostredie. Vždy sa oplatí použiť originálne riešenie a renomovaného partnera, ktorým bez pochýb REDOX- ENEX je.

Ilustračné foto.
Zdroj: Redox – Enex
Ilustračné foto.