Mesto Žilina vyhlásilo urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť vyhovujúce riešenie verejného priestoru na Bulvári. Predpokladaná hodnota zákazky je 198 100 eur bez DPH a pozostáva zo sumy za nadväzujúcu zákazku, z cien a odmien. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. Doplnil, že víťaz architektonickej súťaže by mal byť známy vo februári 2021, kedy sa očakáva aj uzavretie zmluvy. ,,Súťaž by mala priniesť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí Ulice Antona Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania starého Bulváru, ako aj premostenia ulice Mostná. Očakávame komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu," podotkol hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Na fotkách je bratislavská železničná stanica počas opatrení k veľkonočným sviatkom 2020
Neprehliadnite

V tendri na modernizáciu železničného uzla Žilina uspelo združenie na čele so Strabagom

,,Z pohľadu mesta ide o historicky a priestorovo dôležité územie, ktoré má mimoriadny význam. Predmet súťaže je výnimočne zložitý práve vzhľadom na urbanistický detail, ktorý od celkového riešenia očakávame. Predpokladáme, že do revitalizácie Bulváru mesto v nasledujúcich rokoch investuje približne 2,5 milióna eur. Celkovú obnovu územia sme rozdelili na dve etapy, pričom aktuálne riešime nový Bulvár. Lokalita starého Bulváru prejde obnovou až následne, keďže realizáciu nám v aktuálnej situácii komplikujú nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podľa Miškovčíka prechádza Ulicou A. Bernoláka jeden z najvýznamnejších peších ťahov, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou. ,,Prostredie ulice je morálne a technicky zastarané, okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Na veľkej časti Bulváru sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy, komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe," podotkol hovorca mesta. Urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž riešenia nového Bulváru v Žiline vyhodnotí päťčlenná odborná komisia. ,,Všetky dokumenty, potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť alebo ponuky v súťaži, sú k dispozícii na internetovej stránke mesta v časti Samospráva/Útvar hlavného architekta mesta," dodal Miškovčík.