Primátor Matúš Vallo predstavil projekt renovácie troch susediacich námestí v centre hlavného mesta. Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie majú tvoriť jeden organický celok s rozlohou takmer 35 000 metrov štvorcových. Víťazný návrh dáva všetky povrchy na nich na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku.

Nové trasy a zákazy pre autá

Náklady na realizáciu projektu budú približne 20 miliónov eur. Mesto Bratislava podľa primátora Matúša Valla projekt urobí, aj keby nedostalo financie z grantov. Až na základe realizačného projektu mesto spraví verejné obstarávanie.

Z uvedenej sumy desať miliónov eur bude stáť nový verejný priestor, šesť miliónov si vyžiadajú mestské garáže s 500 parkovacími miestami pod Kamenným námestím a ostatok sú náklady na výmenu a rekonštrukciu električkových koľají, povedal primátor počas predstavenia projektu.

Doprava bude v hornej časti Námestia SNP regulovaná prísnejšie od budovy pošty smerom dolu a nebude možné prejsť autom medzi Štúrovou ulicou a priestorom pred Tescom,“ povedal ďalej primátor. Je presvedčený, že v rokoch 2024/2025 bude mesto mať tento nový priestor, čomu však bude prechádzať archeologický výskum a prieskum v tejto lokalite.

M. Vallo chce, aby mesto ďalej významne investovalo do rekonštrukcie verejných priestorov. Zdôraznil, že mesto zabezpečí, aby neklesol počet parkovacích miest a aby sa do lokality dostali napríklad jej obyvatelia. Ale tranzitná doprava bude v útlme, chodci dostanú prednosť.

„Tento návrh presne odzrkadľuje princípy, na ktorých tvoríme nové miesta Bratislavy – bezbariérovosť, reakcia na klimatickú krízu, úcta k historickým vrstvám. víťazný návrh umožňuje, aby sme v budúcnosti kvalitný priestor rozšírili ďalej do okolia námestia a aj do ďalších častí mesta,“ povedal M. Vallo s tým, že jeho súčasťou je riešenie komplikovanej dopravy v tejto časti mesta aj klimatických nárokov.

Na novom námestí bude o tisíc metrov štvorcových zelene viac, spresnil. Uviedol, že Námestie SNP ostáva symbolom povstania a miestom pamätníka, pričom iné zhromažďovacie námestie, Námestie Slobody čaká už tento rok rekonštrukcia.

Podzemné garáže na záver

Koordinátor projektu Živé námestie Gábor Bindics k zmenám v doprave uviedol, že projekt bude dvojfázový, na konci s výstavbou podzemných garáží. „Kým nebudú postavené podzemné garáže, verejné parkovacie miesta nezrušíme, ale zrušíme napríklad súkromné parkovacie miesta na Kamennom námestí, kde budeme, predpokladám, robiť zázemie pre stavbu,“ uviedol.

Zdôraznil, že nejde o vytláčanie áut, ale autá sa dostanú komfortnejšie do cieľa, práve keď bude vytlačená tranzitná doprava. Možnosť vjazdu bežných áut sa má skončiť pri budove pošty, ďalej sa dostanú len autá s povolením, priblížil ďalej opatrenia primátor M. Vallo. Nebude možné prejsť autom medzi križovatkou Štúrovej a Dunajskej ulice a Špitálskou ulicou. Tento projekt ovplyvní aj ostatné ulice.

Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu, priblížil zmeny magistrát.

Spomienka na minulosť

Len skôr narodení Bratislavčania si isto pamätajú a v médiách na internete sú stále dostupné informácie k dávnejšej iniciatíve vtedajšieho staromestského starostu Andreja Ďurkovského (KDH; neskôr bol aj primátorom) k projektu obnovy Námestia SNP z prvého desaťročia tohto tisícročia.

Samospráva vtedy vypísala verejnú anonymnú súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie Námestia SNP a Hurbanovho námestia. V podzemí pod nimi mal vyrásť obchodno-spoločenský komplex s garážami a na povrchu moderná pešia zóna. V roku 2000 hlavné mesto prezentovalo tento projekt na medzinárodnom veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí vo francúzskom Cannes.

V Starej tržnici si po jej rekonštrukcii verejnosť mohla pozrieť model obnoveného námestia. Vznikla aj akciová spoločnosť SNP Invest, ktorá sa zaoberala uvedeným projektom obnovy. Ten sa však neuskutočnil, preto nová tvár centra Bratislavy ostala ako úloha pre budúce samosprávy.

„Myslím, že to bol práve Ďurkovský, ktorý urobil zmluvu s developerom, ktorý dnes blokuje Kamenné námestie – tú, ktorú, myslím, v roku 2013 vypovedal primátor Ftáčnik. Odvtedy je o ňu súd, ktorý sa v podstate nedeje. Aj náš zámer to sleduje, mať na Kamennom námestí podzemnú garáž s 500 miestami,“ reagoval pre TREND primátor M. Vallo s tým, že starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová bola členkou poroty.

Autor: Monika Voleková