Napriek tomu, že sa nachádza na mestskom sídlisku, môže sa pýšiť množstvom vysadenej zelene i zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Projekt vo svojom finále ponúkne obyvateľom množstvo inteligentných riešení nielen v interiéri bytov, ale tiež v okolí bytových domov. Ekologickosť bývania je v tomto projekte dotiahnutá až do konca, teda až oblasti nakladania s odpadom. To vďaka polopodzemným kontajnerom MOLOK od spoločnosti REDOX – ENEX.

Ekologický a zodpovedný princíp

Projekt Zelené Vlčince, ktorý realizuje spoločnosť Reinoo a.s. je rozdelený do 3 etáp. Prvá etapa sa momentálne kolauduje, druhá je vo výstavbe a dokončená má byť v roku 2022. Posledná etapa je zatiaľ v plánoch. Avšak zeleň a stromy sa sadia už v prvej etape.

Celá filozofia spoločnosti Reinoo a.s. je postavená na silno ekologických a zodpovedných princípoch. Projekty realizuje s ohľadom na to, kde a pre koho majú slúžiť. Ako sú zasadené do prostredia a ako ovplyvnia okolie. Pri pripravovaných projektoch sa zaujíma aj o názory verejnosti a samosprávy. Moderná architektúra je absolútne spätá so zelenými riešeniami, myslí na zelenú budúcnosť a takisto uvažuje spoločnosť aj pri výstavbe tohto projektu.

Už názov projektu hovorí o tom, že kvalita okolia bývania je prioritou. Samotné budovy sú riešené modernými stavebnými technológiami, čo sa dotýka komfortu aj úspory energií. Na to, aby mal človek pocit ekologického bývania však nestačí len komfort vo svojom byte.

Preto v tomto rezidenčnom bývaní obyvatelia privítajú príjemné okolité prostredie, o ktoré sa postarajú vysoké platany vo vnútrobloku a tiež zelené vegetačné strechy. Tie poskytnú okrem estetickej stránky predovšetkým výbornú prirodzenú klimatizáciu budovy. Jej hlavnou funkciou je ochrana budovy pred vysokými teplotami v lete a tuhými mrazmi v zime.

Po výstavbe celého komplexu, vznikne viac ako 15 000 m2 zelene, čo sú asi 3 futbalové ihriská, zeleň bude na strechách i v okolí. Budú lemovať najmä vonkajšie parkoviská a vznikne tak jedna z najdlhších a najsúvislejších stromových alejí v Žiline. Stromy budú aj vo vnútroblokoch, kde bude detské ihrisko a oddychová zóna s lavičkami a trávnatou plochou vhodnou napríklad aj na nedeľný piknik.

Komfort, relax, menej vandalizmu 

Ďalšou pridanou hodnotou bývania pre obyvateľov komplexu sú napríklad vsakovacie jamy zabezpečujúce odplav vody pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, nabíjacie stanice pre elektromobily, či dostatočné množstvo vnútorných parkovacích miest. Ako dôkaz, že hovoríme o zelenom bývaní je to, že v projekte bude dostatok miesta pre bicykle, ako aj možnosť nainštalovať si elektronabíjačku pre hybridné a elektrické autá v podzemných garážach.

Hlavnou myšlienkou projektu je nielen prinášať vysoký komfort bytov, oku lahodiace okolie, priestor pre relax, ale tiež zabezpečiť čo najinovatívnejšie nakladanie so zmesovým a triedeným odpadom. Obyvatelia tak budú žiť vo vysokokvalitnom ekologickom štandarde.

Polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX prinesú obyvateľom komplexu Zelené Vlčince hneď niekoľko výhod. Majú výrazne vyššiu kapacitu zberného miesta, vďaka čomu je znížená frekvencia vývozu. To vedie k zníženiu nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie. Dve tretiny kapacity nádoby sú pod zemou, kde je stálejšia teplota, a tým dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu.

V neposlednom rade sú takéto zberné kontajnery menším lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu. Estetický vzhľad a čistota zberného miesta sú pridanou hodnotou, ktorú ocení nejeden obyvateľ.  Bývať v prostredí, ktoré je nielen estetické na pohľad, ale zároveň ohľaduplné k životnému prostrediu dodá obyvateľom pocit plnohodnotného bývania, v ktorom je radosť žiť.