Vicepremiérka Veronika Remišová hovorí, že „na pamiatkach nám záleží“. Obnovy sa vďaka Grantom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) dočká kaštieľ Coburgovcov v Jelšave. Za 1 milión eur z grantov EHP, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vznikne v severozápadnom krídle kaštieľa historické, remeselné a ekologické centrum Gemera.

„Kultúrne pamiatky sú národným bohatstvom Slovenska. Žiaľ, veľká časť z nich je vo veľmi zlom stave. Tento historický dlh sa snažíme splatiť aj vďaka podpore z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorého v tomto programovom období obnovujeme až 19 pamiatok. Medzi ne patrí kaštieľ Coburgovcov v Jelšave. Každá obnovená pamiatka je nielen dobrou správou pre záchranu nášho kultúrneho dedičstva, ale znamená tiež veľký prínos pre región, pre miestnu ekonomiku a turizmus,“ vyhlásila Remišová, ktorej rezort granty riadi a prerozdeľuje.

Kreatívne a kultúrne centrum

Kreatívne a kultúrne centrum v obnovenej časti kaštieľa Coburgovcov spojí miestnych umelcov a remeselníkov ale aj marginalizované komunity. Zároveň vytvorí priestor pre osvetu so zameraním na zlepšenie kvality životného prostredia, nakoľko mesto ohrozuje znečistenie vzduchu.

Jelšava parí v čase vykurovacej sezóny k najviac znečisteným mestám na Slovensku, v zimných mesiacoch množstvo prachových častíc v ovzduší prekračuje normu troj- až štvornásobne. Samotná rekonštrukcia, nevyhnutná pre vznik centra, zahŕňa obnovu poškodených častí kaštieľa, najmä drevených strešných nosníkov, pivnice, či kanalizačného systému a ďalšie.

„Naším cieľom nie je len pamiatky rekonštruovať, ale im aj vdýchnuť nový život. Preto podporujeme projekty, ktoré obnovené pamiatky otvoria viac verejnosti, napríklad formou kultúrnych či vzdelávacích aktivít,“ uviedla Remišová.

Významná pamiatka Gemera

Projekt „Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera“ získal podporu z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 a zo štátneho rozpočtu SR.

Kaštieľ patrí k významným pamiatkam Gemera. Trojpodlažná stavba v štýle francúzskeho klasicizmu bola v 2. polovici 18. storočia pristavená k staršej renesančnej budove zo začiatku 17. storočia. V zadnej časti kaštieľa sa zachovali tri krídla s nárožnými vežami, strieľňami a detailmi renesančných okien.

Kaštieľ patril šľachtickým rodom Koháryovcov a Coburgovcov. Jeho posledným majiteľom bol bulharský cár Ferdinand von SachcsenCoburg-Gotha, ktorý kaštieľ premenil na sídlo správy coburgovských majetkov. Po konfiškácii majetkov v polovici 20. storočia začal význam kaštieľa upadať a postupne chátral. Mesto Jelšava sa spolu s mnohými nadšencami aktívne snaží o jeho záchranu.

historická budova Panská Lekáreň u Salvátora
Neprehliadnite

Bratislava kúpi od súkromného zberateľa za milión eur originálne vybavenie historickej lekárne

 

Jelšava získala na obnovu kaštieľa milión eur
Zdroj: TASR/Branislav Caban
Jelšava získala na obnovu kaštieľa milión eur