Obyvateľov hlavného mesta zrejme zaujmú projekty, ktoré zvýšia kvalitu rekreácie, najmä v prípade infocentra s arborétom na vrchu Kamzík. Obnova Malého Slavína zas znamená kultivovanú premenu areálu, povedal o druhom projekte pre TREND zástupca riaditeľa Mestských lesov Marek Páva. S realizáciou oboch začína mestská organizácia už v stredu (7.4.).

Na Kamzíku sa obnoví lesnícke arborétum a zároveň vznikne moderný priestor pre deti, kde budú mať možnosť spoznávať prírodu s pomocou našich lektorov ekovýchovy,“ povedal riaditeľ organizácie Matej Dobšovič. Ak pôjdu práce bez komplikácií, očakávajú lesníci začiatok prevádzky infocentra koncom roku 2022.

V súčasnosti v neprístupnom lesníckom arboréte rastú rôzne pre lesopark netypické stromy. Po dokončení tu budú môcť návštevníci obdivovať napríklad jedľu, tis, cypruštek či klasické dreviny ako javor, jelša a breza. Dosadené budú aj nové stromy. Stavba infocentra nahradí pôvodnú chatu, ktorá sa nachádza v v havarijnom stave v uzavretom areáli spolu s arborétom.

Kurzy o prírode

Infocentrum poskytne moderné priestory pre deti z bratislavských škôl, ktoré tam absolvujú environmentálne kurzy pod vedením lektorov. Rovnako tu budú školenia a odborné stretnutia týkajúce sa lesníctva a ochrany prírody. „Ponuka kurzov bude určená pre laickú aj odbornú verejnosť,“ informoval Marek Páva s tým, že environmentálna výchova je roky dôležitou činnosťou Mestských lesov. Programy ich lektorov ako Vtáctvo na Železnej studničke, Žabí princovia, Netopiere, Včely a mnohé ďalšie absolvujú každý rok tisíce detí. Prírodu tak zážitkovo spoznávajú priamo v lesoparku.

Tento projekt má okrem environmentálneho aj medzinárodný rozmer. Je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT spolu s mestom Viedeň a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE. Ide o dlhodobo rozpracovaný projekt, ktorý sa začal v roku 2016.

Do polovice júna obnovia Malý Slavín

V inej časti lesoparku štartuje ďalší projekt – komplexná rekonštrukcia známeho areálu Malý Slavín medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a obcou Marianka, ktorý je spomienkou na padlých sovietskych vojakov. Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta vedia, že je prístupný pešo aj na bicykli.

Altánok v zlom technickom stave nahradí nový, svetlejší, ktorým sa zároveň zväčší súčasná kapacita priestoru. „Okrem obnovených ohnísk pribudnú aj nové futbalové bránky, opravíme existujúci stolnotenisový stôl a zrevitalizujeme okolie studničky,“ avizoval M. Páva. Práce by mali byť hotové do 15.júna 2021.

autor: TASR / Monika Voleková