Developerská spoločnosť Penta Real Estate sa stala prvým súkromným investorom v Bratislave, ktorý postavil verejnú materskú škôlku. Jej zriaďovateľom bude mestská časť Bratislava – Lamač, ktorá ju dostala do užívania za symbolické nájomné jedno euro. Svoje brány škôlka otvorí pre deti v novom školskom roku, v septembri 2021.

Na snímke deti v materskej škole Park Angelinum 7 v Košiciach 9. februára 2021. Školské vyučovanie prebieha naďalej dištančne, materské školy sú otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Pre chýbajúci register vzniká chaos pri prihlasovaní päťročných detí do povinnej škôlky

V škôlke bude päť tried

Výstavba sa začala na jeseň v roku 2019 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom februára 2021. Škôlka je v pešej dostupnosti jednotlivých rezidenčných etáp projektu Bory Bývanie, kde developer stavia aj Nemocnicu novej generácie, a poskytne priestor pre 70 detí. Budova škôlky má k dispozícii päť tried. Súčasťou vybavenia je aj plne zariadená kuchyňa, jedáleň či terasa. Pred každou triedou je vyčlenený exteriérový priestor na hranie s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve pieskoviská. Spoločnosť Penta Real Estate celkovo investovala do projektu škôlky 2,3 milióna eur.

Mestská štvrť Bory
  • Nachádza sa tam aj nákupno-zábavné centrum Bory Mall a viacero veľkých obchodných prevádzok
  • 1. fáza druhej etapy Bory Nový Dvor je v procese kolaudácie
  • 2. fáza druhej etapy Bory Nový Dvor a 3.etapa Bory Promenáda sú vo výstavbe.
  • 4. etapa je v procese získania stavebného povolenia
  • Projekt v rámci prvých štyroch etáp prinesie do lokality viac ako 1 500 bytov.

Spoločné projekty

Výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník uviedol, že pri tvorbe projektov kladú dôraz nielen na kvalitu a vysoký štandard, ale aj na miesta určené pre verejnosť a občiansku vybavenosť. Tie by mali spĺňať požiadavky obyvateľov na prácu, nakupovanie, voľný čas, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. „Aj preto sme sa v rámci projektu Bory Bývanie rozhodli postaviť verejnú materskú škôlku, ktorú bude prevádzkovať mestská časť Lamač a bude tak finančne dostupná pre široké spektrum obyvateľov tejto novovznikajúcej štvrte,“ konštatoval J. Nevolník. Starosta Lamača Lukáš Baňacký ocenil prístup developera ku rozvoju vzhľadom na občiansku vybavenosť. „Už teraz môžem prezradiť, že chystáme aj ďalšie spoločné projekty v záujme toho, aby sa táto časť Lamača plnohodnotne rozvíjala,“ priblížil starosta.