Súčasnosť je často v znamení zmien verejných priestorov miest a obcí, ktoré sa prispôsobujú potrebám obyvateľov. Pre malé ani veľké samosprávy to však nie je lacná investícia. Čo vyzeralo účelné, prevádzková realita tvrdo preverí. Väčšinou všetko stojí a padá na detailoch a zvykoch miestnej komunity.

To je aj prípad mestského Parku pod lipami v pamiatkovej zóne v malej mestskej časti Bratislava-Vajnory. V roku 2014 starosta Ján Mrva odovzdal verejný priestor do užívania po rozsiahlej obnove.

V septembri predstavil starosta Michal Vlček na stretnutí občanom predbežný návrh zmien, ktoré vychádzali z pripomienok občanov a architektky Moniky Stábovej. Na jeseň by chcel mať hotový plán zmien v mestskom parku, a do konca roka ďalšie etapy prípravy a návrh pre rozpočet v decembri 2021. Obnovený priestor by mal fungovať od leta budúceho roka.

Úpravy v Parku pod lipami (2014)

Z väčšej časti park Vajnory financovali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Získali nenávratný finančný príspevok vyše 243-tisíc eur, pričom schválená výška príspevku bola 353-tisíc eur. Verejným obstarávaním ušetrili takmer 110-tisíc eur, čo je viac ako 30 percent. V rámci revitalizácie vysadili 13 líp, dve čerešne a dva ihličnany, vybudovali detské ihrisko, pribudlo osem fitnes cvičísk, pitná fontánka a ďalšie dekoratívne či úžitkové prvky.

PRAMEŇ: archív

Centrum mestskej časti

V malých mestských častiach postupne rastie počet nových domov, obyvateľov a tlak na využitie pôvodných komunikácií, chodníkov, parkov a námestí.

Park pod lipami sa nachádza v blízkosti kostola. Je centrom, kde sa dejú kultúrno- spoločenské podujatia a má aj športovo-oddychovú zónu. Sčasti ho obkolesuje rušná komunikácia, ktorá môže byť nebezpečná pre deti, aj by náhle vybehli z parku.

Po šiestich rokoch prevádzky potrebuje mestský park obnovu a aj isté zmeny. Samospráva s verejnosťou sa snažia k nim dopracovať od jari tohto roka vo viacerých kolách pripomienok.

Rôzne záujmy obyvateľov

Okraje pódia pre spoločenské podujatia a okraje vodnej fontány zničili nájazdmi skejteri. Fontána je kvôli vysokej hladine spodnej vody (dlhodobý problém vo Vajnoroch) zaplavená a nefunkčná. Nevyužívané je pétangové ihrisko. Na hluk sa sťažujú obyvatelia z okolitých rodinných domov, ktorí by mali najradšej komornejší park.

„Súčasný mestský Park pod lipami okrem návštevníkov kultúrnych akcií intenzívne využívajú chodci aj cyklisti, pretože ho križuje cyklotrasa Jurava, a v podnikoch na námestí sa stretávajú obyvatelia,“ povedal pre TREND starosta Michal Vlček.

Od jeho poslednej rekonštrukcie uplynulo isté obdobie a samospráva a obyvatelia identifikovali niektoré prvky, ktoré sa ukázali ako nevhodné, vysvetlil starosta s tým, že z hľadiska bezpečnosti ďalšieho užívania sú úpravy na mieste. Ide napríklad o prvky na cvičenie, ktoré sú využívané skôr deťmi a zamieňané s preliezkami a hracími prvkami.

Vajnory majú záujem vybudovať aj závlahový systém, ktorý si vyžaduje realizáciu v koncepčne usporiadanom priestore.

Presun parkovacích miest

Hľadaním vhodných riešení pre utlmenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti pre všetkých návštevníkov mestského parku sa zaoberá dopravný inžinier. Starosta chce presunúť parkovanie medzi kostolom a mestským parkom na iné miesta, čím by sa opticky mestský park rozšíril a eliminovalo by sa parkovanie.

Do komplexnej úpravy chce mestská časť investovať v jednom kroku. „Možno to bude stáť viac, ale v dlhodobom horizonte to bude iste hospodárnejšie,“ uviedol M. Vlček .

Architektka M. Stábová chce oddeliť zeleným pásom park od cesty, zachovať výsadbu, ktorá farebne oživuje verejný priestor po celý rok. Zdevastované okraje pódia navrhuje spevniť, aby odolali skejterom.

Súčasťou riešenia je rozčlenenie verejných priestorov pre rôzne skupiny obyvateľstva. To je možné vytvorením atraktívneho priestoru pre rodiny s deťmi v neďalekom detskom parku, kde však treba vybudovať sociálne zázemie.

Mestská časť Bratislava-Vajnory na juhovýchode hlavného  mesta je jednou z jeho posledných väčších území, ktorých sa v minulých rokoch nedotkla masovejšia bytová výstavba. Na rozdiel od susednej Rače, ktorá výstavbou panelákov už dávnejšie nemá dedinský charakter.

V súčastnosti však developer J&TRE chystá projekt Nové Vajnory a ďalší developer Technologický park CEPIT.

SR Bratislava Penta Rezidencie Pri Mýte BAX
Neprehliadnite

Ožíva jeden z najväčších projektov v Bratislave. Do Nových Vajnôr vstúpil JTRE