Bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica má plány v rozvoji školstva, ktoré reagujú na jej územný rozvoj a potreby rastúceho počtu obyvateľov.

Aktuálne od augusta stavia nízkoenergetickú nadstavbu jedálne v školskom areáli Základnej školy s Materskou školou na Hargašovej ulici. V budúcnosti plánuje zrekonštruovať bývalé učilište na základnú a materskú školu so športoviskami v bývalom areáli Stredného odborného učilišťa energetického.

Bratislava-Záhorská Bystrica
  • Súčasný počet tried : 22
  • Súčasný počet žiakov: 610
  • Počet obyvateľov: vyše 6 600
  • Po dokončení pribudne osem tried a celkový počet žiakov sa zvýši na 750

PRAMEŇ: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica

Nadstavba je z dielne bratislavského architektonického ateliéru Pantograph. Súčasťou nízkoenergetického štandardu je kontrolované vetranie, ktoré zaistí dostatočnú kapacitu čerstvého vzduchu pre žiakov.

Samotná konštrukcia stavby má nízku uhlíkovú stopu. Prírodné materiály v interiéri boli vybrané s ohľadom na nízke emisie, priestory tried sú v časti s nadštandardnou svetlou výškou.

Vyše sto tisíc eur prispeje samospráva

Mestská časť požiadala o finančné prostriedky na realizáciu stavby z eurofondov vo výške 1,93 milióna eur prostredníctvom výzvy, ktorú vyhlásil rezort pôdohospodárstva. „Naša mestská časť sa zapojila do výzvy o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (BSK),“ povedal starosta Jozef Krúpa.

V sume je započítané aj vybavenie kuchyne, ktorá bude súčasťou novej, väčšenej školskej jedálne. Spoluúčasť vyše 105-tisíc eur bude mestská časť spolufinancovať z vlastného rozpočtu.

V súvislosti s nadstavbou jedálne muselo vedenie školy vyriešiť aj dočasné stravovanie školákov. Od septembra bude na výdaj stravy prispôsobený interiér miestneho spoločenského domu, ktorý bude spĺňať prísne hygienické normy.

Škola pre 600 žiakov

Nová budúcnosť sa črtá pre bývalý areál učilišťa na území Záhorskej Bystrice, kde bola škola, plaváreň a ubytovanie. Najväčšia časť areálu prechádza do správy mestskej časti. Zámerom je zrekonštruovať bývalé učilište energetické na novú základnú školu a materskú školu s telocvičňou a exteriérovými športoviskami s kapacitou 600 žiakov.

Miestny úrad chce zabezpečiť projektovú dokumentáciu do konca roka 2021. Prestavba by sa mala realizovať v horizonte troch až piatich rokov. O financovanie sa bude uchádzať z eurofondov.

Z bývalého internátu má byť nájomné bývanie

Miestny úrad informoval TREND o ďalších dvoch projektoch v areáli. Projekt nájomného bývania predstavilo hlavné mesto Bratislava. Objekt sa má premeniť na 62 nájomných bytov, súčasné plány predpokladajú iba malé zásahy do už existujúceho členenia internátu. Nájomné bývanie ponúkne prevažne 2-izbové bytové jednotky, v menšej miere 1- a 3-izbové.

Z bývalej jedálne by mohli vzniknúť bytové jednotky štúdiového charakteru. Počíta sa aj s nebytovými priestormi pre komunitné a kultúrne aktivity, detské ihrisko, parkovacie plochy a stojany na bicykle.

Miesto plavárne bude zariadenie pre seniorov

Ďalší projekt je z dielne BSK, ktorý na mieste pôvodnej plavárne plánuje vytvoriť zariadenie pre seniorov. Krajská samospráva v súčasnosti pracuje na koncepte domova sociálnych služieb.

Plaváreň v areáli bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia a bola vybavená na to obdobie modernou technológiou. Horný bazén bol plavecký, 25-metrový, pod ním sa nachádzal na spodnom podlaží malý bazén, ktorý využívali materské školy a základné školy na plavecký výcvik.

Voda z horného bazéna sa vypúšťala do malého a potom sa čerpadlami načerpala späť do plaveckého bazéna.

Kvôli nedokonalej prekládke potoka, ktorý pôvodne viedol pod plavárňou, bola narušená statika budovy a plaváreň v 90-rokoch uzavreli. Pôvodne sa mala budova plavárne rozšíriť o posilňovňu a bufet a otvoriť sa smerom do lesa.

Na snímke je posledné nezastavané územie v lokalite Pod vŕškami v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica.
Neprehliadnite

Záhorská Bystrica chce vážnu zmenu, menej podlaží v domoch