Viaceré bratislavské mestské časti získali v uplynulých dňoch eurofondy na rozšírenie svojich škôl. Schválené granty hlásia Ružinov, Staré Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica či Devínska Nová Ves.

Ružinovský starosta Martin Chren informoval o získaní grantu vyše 2,7 milióna eur na výstavbu novej školy s telocvičňou v areáli Základnej školy (ZŠ) Medzilaborecká.

Pribúdali ľudia, nie však školy

„Po vyše 50 rokoch, odkedy v Ružinove nepribudla žiadna nová základná škola (zato pribudlo vyše 30-tisíc obyvateľov), je to už druhý zo štyroch projektov rozširovania našich školských kapacít,“ spresnil starosta.

Úspešná so svojou žiadosťou bola aj Devínska Nová Ves. Na projekt dostavby ZŠ Ivana Bukovčana získala 2,3 milióna eur.

„Od konca 80. rokov ide o najrozsiahlejšiu investíciu do výstavby nových priestorov základnej školy,“ komentoval starosta Dárius Krajčír s tým, že ako bratislavská mestská časť s veľkým počtom detí dokážu stále zabezpečiť dostatok miest v tamojších základných a materských školách pre všetky.

Na snímke pohľad z budovy Proxenta na Mýtnej ulici.
Legionárska ulica
Neprehliadnite

Miliónové výpadky príjmov pre covid-19, Mesto Bratislava zverejnilo návrh rozpočtu

V Záhorskej Bystrici už stavajú

Aj susedná bratislavská Záhorská Bystrica bude rozšírenie svojej ZŠ financovať z eurofondov.

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo nenávratný príspevok z fondov Európskej únie na rozšírenie kapacity ZŠ o osem tried nadstavbou a prístavbou jedálne vo výške viac ako 1,9 milióna eur,“ spresnila mestská časť.

Jej starosta Jozef Krúpa priblížil, že práce na nadstavbe a rozšírení jedálne sa začali už na jeseň.

„Robíme všetko pre to, aby nové priestory mohli deti využívať od budúceho školského roka. Nenávratný príspevok nám umožní zafinancovať nadstavbu školskej jedálne o osem nových moderných tried a zväčšenú, technologicky plne vybavenú kuchyňu, a veľkú školskú jedáleň,“ poznamenal.

Aj Starému mestu

Starému Mestu schválili grant na nadstavbu ZŠ Dubová. „Žiadali sme 2,56 milióna eur a toľko sme aj dostali,“ povedala staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.

Celkové odhadované výdavky na nadstavbu budú 2,8 milióna eur. Realizácia projektu má Starému Mestu zvýšiť kapacity škôl o šesť nových kmeňových tried, tri nové špecializované učebne, ale aj päť kabinetov pre pedagogických zamestnancov.

Úspešné boli aj mestské časti Vajnory a Rača. Vo Vajnoroch získali takmer tri milióny eur na prístavbu ZŠ Kataríny Brúderovej, kde rozšíria kapacitu o šesť nových tried, dve odborné učebne a jednu pohybovú triedu. Súčasťou bude aj nové multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, vonkajšie učebne či workoutové ihrisko.

Rača získala tiež takmer tri milióny eur na rekonštrukciu ZŠ Plickova. Za ušetrené peniaze chce mestská časť vybudovať aj vonkajší areál a školu zariadiť.

Na leteckej snímke developerský projekt Vydrica v Bratislave.
Neprehliadnite

Z fabrík a škôl bude bývanie, bratislavskú Vodnú vežu obnovia