Spor so spoločnosťou Transprojekt nezabrzdí zámer zrekonštruovať hlavnú železničnú stanicu a jej okolie v Bratislave. Tvrdí to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že k premene územia môže dôjsť aj bez participácie tohto súkromníka.

Vallo si myslí, že pravda v tomto spore je na strane hlavného mesta. „Pokúsili sme sa súdne spory vyriešiť rokovaniami. Ponuka, ktorú sme dali, však nebola prijatá," skonštatoval. Z právnického hľadiska však podľa primátora nebráni nič tomu, aby mesto v spolupráci so štátom podnikalo kroky k získavaniu projektovej dokumentácie na budúcnosť tohto priestoru.

V minulosti sa rátalo s tým, že hlavná železničná stanica a jej okolie budú zrekonštruované prostredníctvom súkromného investora. Išlo o projekt Predstaničné námestie firmy Transprojekt. Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010. S realizáciou projektu investor nezačal ani do konca roka 2016, a tak od zmluvy s ním odstúpilo mesto Bratislava. Neskôr aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili nájomnú zmluvu s firmou Transprojekt, ktorá mala v nájme pozemky na predstaničnom námestí pred hlavnou stanicou.

Investor sa rozhodol brániť aj súdnou cestou, keďže podľa neho si preukázateľne splnil všetky záväzky, ktoré mu vyplývali z uzatvorených kontraktov tak s hlavným mestom, ako aj so ŽSR. Poukázal zároveň na dlhodobé odmietanie súčinnosti zo strany mesta.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), bratislavský primátor Vallo a generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila v utorok (8. 2.) podpísali memorandum, že mesto a štát vyhlásia medzinárodnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu hlavnej stanice a jej okolia. Do realizácie víťazného návrhu ubehnú podľa zainteresovaných roky. Projekt však opäť ráta so vstupom súkromného investora, keďže podľa ministra dopravy štát nikdy nebude mať peniaze na takú komplexnú rekonštrukciu stanice s jej okolím.

Ako sa zámer bude ďalej vyvíjať, má ukázať urbanisticko-ekonomická štúdia, ktorá okrem iného zanalyzuje aj možnosti financovania vrátane možnosti PPP modelu pre vstup investora do projektu. Spolu s dopravnou štúdiou ju vypracujú ešte pred architektonickou súťažou, ktorú chcú vyhlásiť do konca roka 2022.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke zľava primátor mesta Bratislava Matúš Vallo, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a  generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Havrila počas tlačovej konferencie na tému Rozvoj hlavnej stanice v Bratislave a jej priľahlého územia 8. februára pred hlavnou stanicou v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Na obnovu hlavnej stanice v Bratislave vyhlásia architektonickú súťaž