Miestne zastupiteľstvo odobrilo plán po siedmich rokoch príprav. Územie je vymedzené ulicami Ribayova, Bulharská, Galvaniho, Na križovatkách a železničnou traťou. Dokument schválili krátko pred koncom vyhlásenej stavebnej uzávery na územie.

„Ak by k tomuto neprišlo, po skončení stavebnej uzávery by stred Trnávky zostal bez akéhosi regulačného nástroja. Schválením územného plánu zóny dostalo územie jasné pravidlá a aj ochranu,“ hovorí spracovateľ, architekt Peter Vaškovič. Dokument rešpektuje územný plán hlavného mesta i vydané územné rozhodnutia a stavebné povolenia.

Mestská časť chce plánom zachovať ihriská, zelené plochy a športoviská. „Z môjho pohľadu jediné lokality, ktoré by ešte mohli priniesť nejakú výstavbu, sa viažu na Galvaniho a Bojnickú ulicu a bezprostredne nadväzujúce plochy,“ približuje P. Vaškovič.

Trnávka je atraktívna pre viacero novostavieb, jednou z dotknutých územným plánom zóny je aj projekt Nová Trnávka. Plánovaná bytovka spoločnosti In Develop získala stavebné povolenie v lete minulého roka po tom, čo ho kvôli nečinnosti miestneho stavebného úradu vydával bratislavský okresný úrad. Má tu vzniknúť 95 jedno- až štvorizbových bytov.

Okrem toho tu v niekoľkých etapách vyrástli projekty ako Slnečný dvor, Sun Park Residence, Avidol či Dornyk. Pribudli aj nadstavby na Banšelovej, kde však stavba meškala niekoľko rokov.

Ružinov začiatkom tohto roka predstavil aj územný plán zóny Štrkovec, kde počíta s novým parkom, námestiami i športoviska. Pracuje sa aj na dokumente regulujúcom územie Cvernovky na Páričkovej. Jeho cieľom je vytvoriť mesto v meste, nové ulice a zmiešanú výstavbu pozostávajúcu z bytov i občianskej vybavenosti.