Vo dvoch variantoch ide o návrh širších vzťahov od pumpy Agip na Bajkalskej ulici až po Trnavskú cestu. Dominantou územia má byť podľa predstavy architekta Branislava Kaliského prirodzene jazero, kde navrhuje vznik nových funkčných i vyhliadkových mól, ktoré prejdú v úrovňový priechod pre chodcov cez Ružinovskú ulicu až k zimnému štadiónu.

Na tejto strane sa počíta s výstavbou administratívnej budovy od investičnej skupiny Penta, na ktorú už má územné rozhodnutie a začala práce na pozemku. Podľa zverejneného náčrtu majú vyrásť dva 12-podlažné objekty prepojené podnožou.

Vedľa kancelárskeho objektu si architekti predstavujú cyklistickú arénu, lanový adrenalín park, park olympionikov či menšie námestie v prvom variante, v druhom zasa aquapark. Letnou záhradou na pozemku dnes využívanom na parkovanie potom športoviská nadviažu na zimný štadión V. Dzurillu.

Okolie Štrkovca má dnes dva sporné body týkajúce sa výstavby. Jedným je plánovaný obytný vežiak Monte Verde na mieste parkoviska pri garážach, kde trénujú autoškoly. Proti výstavbe sa v minulosti postavila mestská časť i okolití obyvatelia. Navrhovaný územný plán zóny počíta v prvej verzii so zámenou pozemkov za parcely na rohu Drieňovej a Sabinovskej, kde stojí čínska reštaurácia.

Územný plán zóny Štrkovec, Bajkalská - Drieňova - v1

Namiesto Monte Verde navrhujú architekti nové námestie, reštauráciu a kaviareň s vyhliadkovým pavilónom, ako aj podzemné garáže a parkovisko so zeleňou. Druhý variant ponecháva osempodlažný projekt na mieste parkoviska, pred ním má vzniknúť námestie. Ďalším sporným projektom je búranie hotela Junior a jeho nahradenie novou zástavbou.

Dokument sa zaoberá priestorom až po Trnavskú, kde je okrem novej zelene a a menšej výstavby v okolí domov zaujímavý budúci osud obslužného areálu medzi Prešovskou a Teslovou. Autori návrhu územného plánu zónu si tu v prvom variante predstavujú interakčné centrum pre deti a mládež, zeleň vo vnútrobloku i trojpodlažné bytové domy. V druhom zasa málopodlažný polyfunkčným komplex.

Územný plán zóny Štrkovec, Bajkalská - Drieňova - v2

Navrhovaný územný plán zóny ešte neznamená, že Štrkovec bude čoskoro vyzerať presne takto. Najprv je potrebné ho schváliť všetkými zúčastnenými, zosúladiť existujúce investičné zámery a napokon sa podľa neho i riadiť.

O regulácii rekreačného územia sa pritom hovorí už od realitného boomu, schválenie v zastupiteľstve je v súčasnosti naplánované na budúci rok. B. Kaliský sa podieľal aj na architektúre Eurovey či projektu Zelená hôrka na Kramároch.

Ružinov nedávno predložil územný plán zóny Cvernovka, ktorého cieľom je vytvoriť mesto v meste, nové ulice a zmiešanú výstavbu pozostávajúcu z bytov i občianskej vybavenosti. Tento rok sa má spracovať ešte len koncept zóny.