Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sa v roku 2011 rozhodol zbaviť nevyužívanej bývalej budovy Centra poradensko-psychologických služieb na Tomášikovej ulici v mestskej časti Ružinov.

Keďže o budovu nemal záujem žiaden iný štátny ani samosprávny úrad, v nasledujúcom roku vypísal osobitné ponukové konanie na predaj prízemnej budovy a pozemkov s výmerou 1 471 štvorcových metrov za minimálne 711-tisíc eur.

Po dvoch neúspešných pokusoch, keď sa neprihlásil žiaden záujemca, ponúkol nehnuteľnosti v januári tohto roku opäť, tentoraz za nižšiu cenu 419-tisíc eur. Do súťaže prišlo sedem ponúk.

Pri vyhodnotení začiatkom februára komisia úradu skonštatovala, že tri ponuky splnili vopred stanovené podmienky predaja a odporučila realizovať všetky kroky vedúce k prevodu nehnuteľného majetku štátu záujemcovi s najvyššou ponukou 480 010 eur.

„Po vyhodnotení ponúk som preto zavolala na obhliadku objektu statika a architekta, aby som zvážila rozsah a smerovanie mojej investície do nehnuteľnosti,“ hovorí úspešná uchádzačka, ktorá si neželá zverejniť meno. Budovu, ktorá je v dezolátnom stave, chcela prerobiť na kancelárie.

Úrad konečne našiel kupca, dom v Ružinove však nepredal

Bývalé Centrum poradensko-psychologických služieb Zdroj: Daniel Suchý

Namiesto podpísania zmluvy však úrad práce ponukové konanie zrušil. Úspešnú uchádzačku o tom informoval koncom februára bez uvedenia dôvodu. „Na základe písomného vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zo dňa 20. 2. 2014 sa zmenili okolnosti, za ktorých bol nehnuteľný majetok štátu vyhlásený za prebytočný,“ písalo sa v liste.

Záujemkyňa, ktorá ponúkla najvyššiu cenu, považuje za zvláštne, prečo je zrazu budova dlhé roky znepríjemňujúca život občanom v okolí, pre štát zaujímavá.

Úrad práce ako správca nehnuteľnosti si priamo v inzeráte vyhradil právo zrušiť toto osobitné konanie bez udania dôvodu, pripomína Jana Lukáčová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„S ohľadom na skutočnosť, že o kúpu nehnuteľnosti prejavili záujem viacerí záujemcovia, bude táto nehnuteľnosť prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ponúknutá na zámenu za rodinné domy pre účely detských domovov, v súlade s projektom deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti,“ vysvetľuje.

Teraz je len otázne, či takúto možnosť ponúkne ministerstvo všetkým záujemcom, ktorí splnili podmienky posledného kola osobitného ponukového konania, keďže o tejto možnosti ma nikto neinformoval, reaguje účastníčka s najvyššou ponukou.

Úrad sa teda rozhodol nehnuteľnosti nepredávať, ale vymeniť, až keď našiel záujemcov o kúpu. Pritom aj v minulosti sa podľa informácií TRENDreality.sk o objekt zaujímal developer susednej novostavby bytového domu a administratívnej budovy. Vtedy však budova tiež nebola na predaj.