Novovzniknutý holding prevzal obchody oboch spoločností čím sa stal najvýznamnejším subjektom v oblasti maloobchodných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, a podľa hodnotenia trhovej kapitalizácie patrí medzi top 10 realitných spoločností v kontinentálnej Európe.

Miliardová kapitalizácia

V rámci zlúčenia obe spoločnosti ukončili svoju obchodnú činnosť na burzových trhoch. Konkrétne ide o JSE a Bucharest Stock Exchange, kde bola aktívna spoločnosť NEPI a o JSE a Stock Exchange of Mauritius, kde obchodovala spoločnosť Rockcastle. Od 12. júla začala  spoločnosť NEPI Rockcastle svoju činnosť na burzových trhoch JSE a Euronext Amsterdam s počiatočnou trhovou kapitalizáciou v hodnote 6,1 miliardy eur.

Nová spoločnosť nechce meniť nič na doterajšom sperovaní. Zameriavať sa chce hlavne na rastúce trhy v strednej a východnej Európe. Aktuálne má najvýznamnejšie postavenie  v Rumunsku (najväčší vlastník maloobchodných nehnuteľností), Poľsku (štvrtý najväčší), Slovensku (druhý najväčší), prítomná je aj na trhoch v Chorvátsku, Českej republike a v Srbsku.

Spoločnosť aktuálne vlastní a spravuje 51 stálych aktív, situovaných najmä v šiestich krajinách s celkovou hodnotou približne štyri miliardy eur a šesť ďalších aktív, ktoré sú vo fáze prípravy. Na Slovensku prevádzkuje štyri nákupné centrá: Aupark Košice, Aupark Žilina, Korzo Shopping Centrum, Aupark Piešťany a jednu administratívnu budovu (Aupark Košice Tower).

Dvaja riaditelia na čele

NEPI Rockcastle disponuje taktiež portfóliom kótovaných cenných papierov realitných spoločností, ktoré majú dominantnú pozíciu na svojich trhoch a medzi svojimi konkurentmi pôsobiacimi v USA, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v kontinentálnej Európe, s hodnotou viac ako miliardu eur.

Uvedené portfólio by sa malo v budúcnosti využiť ako prostriedok na zjednodušenie prechodu od kótovaných investícií k priamemu majetku, teda ako forma nových strategických priamych akvizícií.

Na čele holdingu budú stáť dvaja výkonní riaditelia - Alex Morar a Spiro Noussi, ktorí si rozdelia pôsobenie. A. Morar sa bude zameriavať predovšetkým na krajiny, ktoré predtým patrili pod spoločnosť NEPI (konkrétne Rumunsko, Slovensko, Chorvátsko a Srbsko) a Spiro Noussis na krajiny, ktoré boli kryté spoločnosťou Rockcastle (konkrétne Poľsko a Česká republika).