Medzinárodná porota vybrala za autora urbanistickej štúdie okolia električky návrh tímu pod vedením profesora Bohumila Kováča. Keďže projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, mesto nemohlo s autormi najlepšieho projektu rovno uzavrieť zmluvu.

Spustilo tak verejné obstarávanie s autormi trojice najvyššie hodnotených ideových návrhov. Dvaja uchádzači zo súťaže však podali námietky proti vyhodnoteniu. Teraz sa čaká na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„My stále veríme, že v procese verejného obstarávania nedošlo k pochybeniam a že námietky budú vyhodnotené ako neodpodstatnené," hovorí riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy. Mesto počíta s tým, že úrad môže súťaž aj zrušiť alebo nariadiť nové vyhodnotenie.

Hlavnej architektke mesta Ingrid Konrad sa nepáči, že o víťazovi by mala rozhodovať cena a nie idea, kvalita návrhu. S podobnými súťažami má skúsenosti zo zahraničia.

„Keď niekto tvrdí, že bola daná váha na nepodstatnejšiu vec a nie na tú podstatnejšiu, nastáva mnoho problémov, s ktorými sa ÚVO nevie vysporiadať," pridáva sa Ľ. Andrassy.

Mesto počítalo s podpísaním zmluvy s víťazom súťaže do konca júna, aby sa v lete mohol spustiť participačný proces za jeho účasti. Prostredníctvom participácie by mohli do východísk urbanistickej štúdie pripomienkami zasiahnuť občania. Spustiť sa však môže až po rozhodnutí ÚVO.

Úrad musí rozhodnúť do 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomných vyjadrení. Keďže si koncom augusta vyžiadal doplnenie materiálov, lehota sa ešte nenaplnila.

Pracovná skupina na magistráte však už pripravuje priebeh participatívneho procesu. Na účasť budú vyzvaní všetci obyvatelia Petržalky, občianske združenia a iniciatívy aj podnikatelia pôsobiaci na území.

Prvým krokom bude predstavenie víťazného návrhu ideovej súťaže a problémov v jednotlivých častiach územia. Zahŕňa prechádzky územím s odborným vedením, tzv. Urban Walk, odborne moderované workshopy a diskusie. Zároveň sa bude realizovať prieskum formou skupinových rozhovorov s vybranými vzorkami obyvateľov.

„Ukončenie obstarania samotnej urbanistickej štúdie je plánované na august 2015 a verejnosť bude paralelne informovaná o priebehu spracovania štúdie,“ dodáva Daniela Rodinová z komunikačného odboru magistrátu.

Štúdia bude základom pre územné plány zón, ktoré určia ako sa má rozvíjať daná lokalita. Mesto osloví aj developerov, ktorí majú záujem stavať okolo budúcej električky. Jej výstavba sa už začala rekonštrukciou Štúrovej ulice a budovaním nového Starého mosta. Celá trať po Janíkov dvor má byť dokončená v roku 2018.