Podľa výsledkov za jeden mesiac, navyše zimný, ťažko predpovedať, či sa v tomto roku pokles v odvetví zastaví. Indikátor dôvery v stavebníctve, globálny výsledok pravidelného mesačného prieskumu Štatistického úradu SR sa od augusta 2014 síce drží nad dlhodobým priemerom, ale jeden z čiastkových ukazovateľov, trend stavebnej aktivity, práve v zimných mesiacoch oslabil. Podobne ako vlani, ale nie tak významne ako v pokrízových rokoch. Naznačuje to, že zrejme ide len o štandardný výpadok v dôsledku zimného obdobia.

Dotkol sa však iba budov. Vo výstavbe bytov bol pokles bezmála dvojpercentný, za január presiahla 55 miliónov eur. Realizované stavebné práce na nebytových budovách boli medziročne nižšie takmer o päť percent, ale prevýšili sto miliónov eur. Takže inžinierske stavby, hoci ako stabilizačný prvok, mali spomedzi hlavných segmentov v januári najnižšiu hodnotu.

Produkcia porastie mierne, ceny zriedka

Podľa prieskumnej spoločnosti CEEC Research očakávajú manažéri stavebných podnikov v tomto roku iba mierny rast slovenského stavebníctva. Jedným z dôvodov sú aj nízke ceny, ktoré popri slabšom dopyte nedovolia produkcii vybŕdnuť z poklesov. Prieskum CEEC z januára tohto roka tvrdí, že ceny za ostatných šesť rokov znížila takmer polovica zo sto opýtaných spoločností, v priemere o 16 percent.

Najväčšie a najčastejšie zmeny uviedli riaditelia veľkých stavebných podnikov, menej za prácu si teraz účtujú až štyri z piatich. Z malých potvrdili pokles cien štyri z desiatich, ale z pohľadu jednotlivých segmentov sú už diferencie oveľa menšie – zníženie cien deklarovalo 47 percent firiem zameraných na pozemné staviteľstvo a 42 percent z inžinierskeho.

CEEC zistila, že ceny stavebných prác chce v tomto roku zvyšovať štvrtina oslovených podnikov, priemerne o 7 percent. Zdražovanie pripravujú hlavne riaditelia veľkých firiem, častejšie zo segmentu inžinierskych stavieb. Zaťažujú ich vyššie náklady na práce subdodávateľov i marže, ktoré niektorí kvôli tvrdému konkurenčnému boju o zákazky stlačili na minimum a niekedy aj do záporných hodnôt.

Branislav Bačo, business manager fínskej spoločnosti Ruukki pre Slovenskú a Českú republiku v komentári k výsledkom prieskumu uviedol, že porastú ceny materiálov a služieb nadštandardnej kvality, ktoré majú pre zákazníka nejakú pridanú hodnotu. Pri bežných materiáloch, predovšetkým kvôli lacným výrobkom zo zahraničia porastú minimálne.

Mário Červenka, konateľ menšej spoločnosti O.M.C Invest z Pezinka, ktorá sa orientuje na pozemné stavby nepredpokladá, že v najbližších rokoch nastane priaznivé obdobie pre podstatný nárast cien v stavebníctve. Tvrdí, že stavebné firmy, tak ako aj tá jeho, sa budú snažiť postupne stabilizovať svoje zásobníky zákaziek, a to aj za cenu zníženia svojich ziskov v porovnaní s predkrízovým obdobím.

Pozrite si vývoj stavebnej produkcie v prehľadnom grafe.