Na základe tohto posudku stavebný úrad nariadil začiatkom októbra vypratanie budovy. V tom čase už v nej boli evidentné praskliny, posun stĺpov a stropov. J. Tomčáni upozornil na použitie podľa jeho názoru zlých vstupných údajov a nesprávny výpočet aj autora odborného posudku.

Návrh bol správny

„Som presvedčený, že v prípade dodržania navrhnutých rozmerov – hrúbky dosky, prierezov stĺpov ako aj výstuže podľa projektu bola stavba navrhnutá dobre a bezpečne,“ hovorí statik.

Naznačil, že problém mohol vzniknúť nedodržaním projektu počas výstavby. Zhotoviteľom zakladania stavby, zvislých a horizontálnych nosných konštrukcií bola firma Vesstav, ktorá už neexistuje.

Vedúci stavebného oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch Ivan Pauer po preštudovaní odborného statického posudku začiatkom októbra povedal, že za statickými problémami budovy Centroom je jednoznačne chyba v projekte, konkrétne v statickej časti. Nariadil jej okamžité vypratanie z obavy pred možným zrútením. Podľa autora statiky je v odbornom posudku chyba.

Statik k 3nity a Centroom: Navrhol som to dobre, ale nedodržali sa projekty

Z piešťanského Centroomu sa museli pre zlú statiku vysťahovať okamžite. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

„Stavba je navrhnutá ako monolitický skelet podľa vtedy platných noriem. V odbornom posudku sa s týmito normami uvažuje iba v zaťažení a návrhu výstuže, kde stavba vyhovuje. Nie však vo výpočte pretlačenia dosky, tu je použitý iný druh výpočtu, ktorý únosnosť dosky výrazne znižuje,“ tvrdí J. Tomčáni.

V súčasnosti v budove Centroom začínajú nevyhnutné sanačné práce, ktoré nariadil stavebný úrad, tie majú byť vykonané do štyroch mesiacov. Potom by mala byť budova opäť bezpečná.

3nity prekročili osemnásobne

Za hanobenie svojho mena považuje J. Tomáčni aj jeho spájanie s problémovými bratislavskými stavbami 3nity a Apollo. V prípade 3nity bola stropná doska, ktorá sa zrútila, navrhnutá na zaťaženie zeminou do maximálnej hrúbky 15 centimetrov, v skutočnosti tam bolo podľa neho umiestnených až 120 centimetrov zeminy.

Statik k 3nity a Centroom: Navrhol som to dobre, ale nedodržali sa projekty

Apollo 1 - sťahovanie Zdroj: Martina Brunovská

„Narýchlo bola zvolaná komisia komory statikov, ktorá aj napriek potvrdeniu, že doska by zaťaženie pätnástimi centimetrami zeminy bezpečne uniesla, mi oprávnenie odobrala,“ konštatuje statik.

Podľa platných noriem a s nadštandardným zaťažením stropov bola podľa vyjadrenia Tomčániho navrhnutá aj administratívna budova Apollo. O tom, že stavba nevyhovuje, sa dozvedel len z televízie. Nikto ho v tejto záležitosti nekontaktoval a nemá k tejto stavbe ani žiadny odborný posudok.