„Staré Mesto má byť výstavnou skriňou celého Slovenska. Kvalita objektov, ktoré sú vo verejnom priestore a sú často v súkromnom vlastníctve, je v stave, ktorý nás neuspokojuje,“ uviedla na brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá zdôraznila, že poslaním fondu je prispieť na zvýšenie kvality verejného priestoru, čo by za iných okolností museli obyvatelia hradiť napríklad z fondu opráv.

Účelom tohtoročnej dotácie je podpora kvality architektúry, najmä obnova fasád a priečelí bytových domov či obnova predzáhradiek.

Žiadosti môžu podávať fyzické i právnické osoby so vzťahom k mestskej časti, a to elektronicky prostredníctvom elektronického systému weinwurm.egrant.sk do 30. septembra.

Žiadosti sa budú posudzovať priebežne, maximálna výška dotácie je 3 000 eur pri minimálne desaťpercentnom spolufinancovaní žiadateľa.

Doteraz sa v rámci darov vyzbieralo okolo 100-tisíc eur, suma však pre kreovanie ďalších zmlúv nie je konečná.

Peniaze vložené do tohto fondu využije samospráva na financovanie projektov, ktoré by pre prísne rozpočtové pravidlá sama realizovať nemohla.

Zo svojich rozpočtových zdrojov bude mestská časť financovať kompetencie prislúchajúce zo zákona obci, dotácie neziskového fondu sú od rozpočtu odčlenené a sú rozdelené na účelové, keď si donor sám určí, na čo by chcel finančne prispieť, a na neúčelové.

„Je to priestor na spoluprácu tretieho sektora, chýbala možnosť prepojenia samosprávy a neziskového sektora. Nestretli sme sa s tým, že by to bol problém,“ odpovedala šéfka staromestskej samosprávy na otázku, či sú developeri a stavebníci ochotní prispieť dobrovoľne do fondu aj napriek tomu, že zaplatia už miestny poplatok za rozvoj.

Ako príklad uviedla prípad, keď chce developer zrevitalizovať park alebo opraviť dlažbu v blízkosti svojho projektu, ale nemohol, keďže k nej, napríklad nájomnou zmluvou, nemal žiadny vzťah.

Neziskový fond zriadený Starým Mestom vznikol 30. augusta 2019, teda v deň narodenia architekta Friedricha Weinwurma (1885 - 1942), ktorý sa v 20. až 40. rokoch 20. storočia významne podieľal na urbanistickom rozvoji Bratislavy, obzvlášť Starého Mesta.