Developer už v minulosti informoval o tom, že práce idú podľa plánu. 

„Kombinácia autobusovej stanice letiskového typu, nákupného centra, gastrozóny s farmárskou tržnicou a aktívnou zelenou strechou už tento rok otvorí svoje brány,“ uviedol pre TASR developer.

 

Dokončené boli práce na železobetónovom skelete, pred ukončením je montáž nosných oceľových konštrukcií. Pokračujú práce na strešnej konštrukcii a fasáde, vo výstavbe sú sadrokartónové steny a robia sa cementové potery.

Montujú sa tiež rozvody vzduchotechniky, kúrenia, chladenia či elektroinštalácií. Vo výškovej budove Nivy Tower sa upravuje interiér pre budúcich nájomcov. V okolí pokračujú terénne úpravy a pripravuje sa miesto na novú fontánu.

Na ulici Mlynské nivy pokračujú práce najmä na podzemnom kruhovom objazde, kde sú aktuálne prerážané steny prejazdov. Pripravuje sa tiež betonáž svetlíka s priemerom šesť metrov, ktorý bude nad podzemnou kruhovou križovatkou a ktorý zabezpečí v týchto priestoroch denné svetlo.

 
 

Bez starostí o vodu

Na otázku, či bude v prípade prívalových dažďov hroziť zatápanie podzemného kruhového objazdu, a tým aj podzemných priestorov autobusovej stanice, developer uviedol, že už pri výstavbe myslí na všetky možné scenáre.

„Dažďová voda bude zachytávaná už na zjazdových rampách a odvádzaná do kanalizácie. Prípadná ďalšia zrážková voda sa zachytí nižšie pod podzemným kruhovým objazdom, kde sme vybudovali záchytnú šachtu. V takomto prípade voda stečie a následne sa bude odvádzať čerpadlami," priblížila Martina Jamrichová z HB Reavis Slovakia.

Okrem toho sa na streche stanice počíta so zachytávačmi vody. Bude ďalej využívaná podľa potreby, napríklad na závlahu zelenej strechy. V okolí Stanice Nivy pokračujú práce na plynovode na Šagátovej ulici, viacero prác je realizovaných v okolí blízkej budovy banky.

„Prerábame spevnené plochy, parkoviská, ale aj ulicu medzi bankou a samotnou stanicou, kde budujeme napríklad aj novú zastávku či kanalizačné siete a odtoky,“ doplnil developer s tým, že v danom priestore pribudne aj cyklotrasa.