„Pri predaji bytov sa konečne zaviedli zmeny, ktoré by mali zabrániť podvodom na vratkách DPH pri obchodovaní s bytmi. Je to dôležitý krok, ktorý posilňuje právnu istotu,“ myslí si S. Hallová.

Zmena pri rekonštrukciách

Najnovšie už firmy nemôžu zásadne zrekonštruovať nehnuteľnosť, uplatniť si odpočet alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH a nehnuteľnosť v krátkom čase predať bez odvedenia tejto dane.

Ak stavebné náklady pri rekonštrukcii presahujú 40 percent hodnoty pôvodnej hodnoty stavby, nemôže byť predaj podľa nových pravidiel oslobodený od DPH.

Lehota päť rokov, po ktorých je predaj od dane z pridanej hodnoty oslobodený, sa začína počítať nanovo odo dňa kolaudácie. Pri novej výstavbe sa nič nemení, byty aj domy budú aj naďalej zaťažené DPH do piatich rokov od kolaudácie.

Podľa analytičky patria k najvýznamnejším daňovým zmenám platným od začiatku roka aj nové odvody pre obchodné siete a poisťovne. Odvod vo výške 2,5 percenta obratu pre potravinové obchodné reťazce schválili poslanci aj napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku a názoru niektorých odborníkov, že ide o porušenie európskych pravidiel. 

Aj ďalšie zmeny

S odporom dotknutých poisťovní sa stretla zmena, podľa ktorej budú odvádzať daň vo výške ôsmich percent z každej zmluvy neživotného poistenia. „V praxi budú vznikať aj prípady, keď daň z poistenia bude musieť odviesť do štátneho rozpočtu iný subjekt ako poisťovňa,“ upozornila S. Hallová.

„Ak slovenský občan alebo firma uzatvorí poistnú zmluvu priamo so zahraničnou poisťovňou z krajiny mimo EÚ a poistné riziko sa nachádza na Slovensku, musí zaplatiť daň z poistenia. Takisto, ak materská nadnárodná spoločnosť uzatvorí poistenie so zahraničnou poisťovňou bez pobočky v SR a preúčtuje náklady na jednotlivé firmy, musí slovenská dcérska firma zaplatiť daň z poistenia,“ dodala analytička.