Definitívne schválenie územného plánu Bratislavy malo vymedziť jasné mantinely pre desiatky žeriavov v jej panoráme. Ani nie pol roka po začiatku jeho platnosti prichádza spochybnenie dôveryhodnosti dokumentu. Prokurátor upozornil na nejasnosti vo zverejnenej verzii územného plánu a vyzval magistrát, aby dal všetko do poriadku. Dokument schválený mestským zastupiteľstvom sa totiž líši od verzie, ktorá reálne platí. A často v zásadných faktoch.

Všetky odchýlky sú dokonca prehľadne spracované a voľne dostupné na internetovej stránke metropoly. Mesiac po tom, čo nový územný plán vstúpil do platnosti, magistrát zverejnil text, ktorý podrobne opisuje a vysvetľuje konkrétne odchýlky v čistopise oproti schválenému návrhu. Akoby mesto tušilo o visiacom Damoklovom meči a vyrobilo si poistku, na ktorú sa dá neskôr odvolať. Odchýlky teda neboli tajomstvom.

Špina na Dunaji

Dokument magistrátu potvrdzuje, že pri výrobe čistopisu nešlo len o opravy preklepov. Napríklad okolie štvorprúdovej Ružinovskej ulice. Územný plán odsúhlasený poslancami hovorí o parkoch. Avšak čistopis, ktorý vstúpil do platnosti, pozdĺž rušného bulváru pripúšťa zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Teda polyfunkčné domy s bytmi a obchodmi, komerčne podstatne zaujímavejšie ako zelené plochy.

V spomínanom dokumente sa zmena vysvetľuje zladením funkcie s prerokovanou pripomienkou zo strany mestskej časti. „S takouto požiadavkou sme určite neprišli,“ presviedča hovorca mestskej časti Ružinov Maroš Smolec. Pripomienku mohlo vzniesť ešte bývalé vedenie Ružinova, no prečo sa dostala do čistopisu v súčasnosti, nie je známe. Takýchto nejasných miest je hojne. A kým sa neskončia rokovania prokurátora s mestom, jasnejšie nebudú.

Z miliónov miliardy

Aj vedenie Petržalky ostalo po preštudovaní čistopisu zaskočené. „Upozornili sme mesto na nezrovnalosti, týkajúce sa našej mestskej časti,“ hovorí tlačový tajomník bratislavského sídliska Ľubomír Andrassy. Ide napríklad o lokalitu Šrobárovho námestia, kde má vyrásť 24-poschodová veža Vista Tower.

Návrh územného plánu, ktorý odsúhlasili poslanci, pripúšťa výstavbu len na mieste, kde je veža plánovaná. Zvyšok územia je vyhradený pre lesopark. Mestská časť požadovala ešte pred vstúpením dokumentu do platnosti zapísať do územného plánu aj jeden z existujúcich objektov v lokalite a táto pripomienka bola prijatá. No pri schvaľovaní návrhu sa na ňu pozabudlo. Pracovníci magistrátu to chceli napraviť pri tvorbe čistopisu. A namiesto zakomponovania existujúceho objektu pripustili výstavbu na celom námestí.

Špina na Dunaji

Petržalskí poslanci na nezrovnalosť prišli už vlani v septembri. Koncom mesiaca vtedy na miestnom zastupiteľstve odsúhlasili zmenu využitia väčšiny územia späť na lesopark. S projektom Vista Tower problém priamo nesúvisí, ide o okolité pozemky. No ilustruje nezodpovednosť pracovníkov, ktorí do dokumentu nepatrične zasahovali.

Vážna zmena nastala v prípade projektu bytovky Dolnozemská brána na konci Petržalky. Lokalita plná panelákov bola v návrhu označená za stabilizované územie, čo značí stopku akejkoľvek ďalšej výstavbe. Čistopis ho premenoval na rozvojové a nové zahusťovacie projekty tým dostali zelenú. Developer projektu, spoločnosť Vazex je vďaka tomu v súčasnosti v konaní na posúdenie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie. Ak by bol čistopis totožný s materiálom schváleným poslancami, projekt by sa podľa Ľ. Andrassyho nedostal ani do prípravného konania.

V prípade niekoľkopodlažných bytoviek ide o pár stoviek miliónov, no pri ruine plánovanej nemocnice na Rázsochách v Lamači vo vzduchu visia miliardy korún. Zmeny na poslednú chvíľu sa týkajú aj tejto megastavby. Závažnosť a rozdielnosť slov „dobudovať“ v schválenej verzii a „zhodnotiť potenciál“ v čistopise sú očividné.

Najmä v kontexte posledných úvah o najväčšej modernej zrúcanine Bratislavy. Hovoria o nej ako o budúcom vládnom mestečku. Záujem v minulosti prejavili aj súkromní investori, dopravne dobre dostupné pozemky na lamačskom kopci sa radia k tým lukratívnejším v hlavnom meste. Je pre nich podstatne zaujímavejšie zmeniť Rázsochy na obytný komplex alebo biznis centrum, ako dostavať nemocničný areál.

Špina na Dunaji

Nemocnica na Rázsochách sa mala „dobudovať“, čistopis však plánuje „zhodnotiť potenciál“.

Viac než preklepy

Kedy sa do plánu dostali neodsúhlasené zmeny, je jednoznačné. Medzi procesom schválenia a vstúpením do platnosti, teda v období od 31. mája až do 1. septembra 2007. V tom čase prebiehalo takzvané precizovanie územného plánu, ktorým bol poverený námestník primátora Tomáš Korček.

Sám prepis mal na starosti riaditeľ sekcie územných programov mesta Ivan Macko a jeho podriadení. Precizovaním sa myslí odstránenie preklepov, gramatických chýb a pripravenie verzie, ktorá bude verejne prístupná. Tri mesiace trvajúci proces priniesol nakoniec čistopis so zásadnými zmenami.

Námestník primátora T. Korček vysvetľuje, že sekcia územného plánovania vedenie mesta ubezpečila, že zmeny sú v súlade s prijatými návrhmi mestského zastupiteľstva: „Až do upozornenie prokurátora sme z toho vychádzali.“

Mesto pritom po septembrovom ukončení precizovania ustanovilo aj komisiu zloženú z poslancov zastupiteľstva Bratislavy, ktorej úlohou bolo porovnať schválený územný plán a čistopis. „Áno, existovala. Vyžiadala si od príslušnej sekcie magistrátu digitálne podklady čistopisu územného plánu, keďže papierová verzia váži 30 kilogramov,“ približuje T. Korček. „No vzhľadom na technickú náročnosť procesu to sekcia pod vedením I. Macka do upozornenia prokurátora nestihla.“

Špina na Dunaji

Oficiálne hlavné mesto po upozornení prokurátora o probléme nekomunikuje. Zverejnilo iba vyhlásenie, v ktorom hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová píše o stretnutí primátora Andreja Ďurkovského so zástupcom krajského prokurátora René Vanekom.

Mesto podľa vyhlásenia postupovalo v zmysle odborných postupov a vykonali viacnásobnú kontrolu čistej verzie. „Zákonnosť celého procesu spracovania čistopisu bola plne garantovaná odborne spôsobilými osobami s dlhoročnou praxou z príslušnej sekcie magistrátu,“ je si istý viceprimátor.

Upozornenie prokurátora mestu doručili 7. januára tohto roka, podľa zákona musí „protiprávny stav odstrániť najneskôr do 30 dní“. Rokovania majú podľa T. Korčeka pokračovať aj tento týždeň, mesačnú lehotu tak nedodržia. Námestník primátora priebežne pripravuje návrh, ktorý by mal nedostatky čistopisu odstrániť.

Víťazi a porazení

Kto môže vďaka afére získať a kto stratiť, je na prvý pohľad zrejmé. Bezgólová remíza to nebude. Získava súčasná opozícia proti vedeniu mesta, teda najmä Smer proti SDKÚ a KDH. Kredit naopak strácajú primátorovi ľudia. Keby sa problém neprevalil, využívaním nejasností v územnom pláne by získali najviac investori a developerské skupiny. Súkromné spoločnosti, prirodzene, nemusí zaujímať, či sa oficiálne dokumenty zhodujú so schváleným návrhom poslancov. Kľúčové je pre ne vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení.

Špina na Dunaji

Napriek odhaleniu a zverejneniu nedostatkov finálna verzia plánu bude platiť až do času, kým magistrát príde so správnym znením. Na tom nepochybne získajú investori. Na jednom mieste čistopisu sa napríklad mení pôvodne schválený pojem „administratívne priestory“ na „administratívu v objektoch určených pre inú funkciu“, teda polyfunkciu.

Že kancelárie v Bratislave už zďaleka nezarábajú tak ako kedysi, vie aj developerský začiatočník. Väčší zisk prinášajú byty, ktorých je v metropole stále nedostatok, ich ceny stúpajú a platí sa za ne ešte pred štartom výstavby. Nehovoriac o ubúdajúcom počte voľných pozemkov, čo investorov motivuje sústrediť viac funkcií pod jednu strechu. Zmenou pojmu môžu k zaujímavým ziskom prísť okrem najväčších hráčov aj menšie firmy.

Hrozienkom je odchýlka pri opise využitia „fenoménu vody“ v hlavnom meste – teda využitia brehov Dunaja a iných vodných plôch v záväznej časti územného plánu. Kým poslanci schválili znenie o „rozvoji atraktivít medzinárodného cestovného ruchu v oblasti rekreácie“, úradníkom sa lepšie pozdávalo „zatraktívnenie mesta v oblasti medzinárodného cestovného ruchu“. Omyl, vkus a či zámer prakticky umožňuje odôvodniť nahradenie oddychovej promenády hotelovým komplexom.

Ilustračné foto - Maňo Štrauch, Ľuboš Mistrík

    > Podporte tento článok na
    Špina na Dunaji