Mestská časť zatiaľ o podrobnostiach neinformuje. „Na strane investora ešte stále prebiehajú rokovania. My ako mestská časť Ružinov chceme každopádne potom s investorom riešiť aj priestor Papánkovho námestia, ktoré je momentálne nefunkčné a boli by sme radi, keby sa sem život vrátil,“ približuje hovorkyňa Miroslava Štrosová.

Portál TREND Reality sa pustil do pátrania. Pozemky pozdĺž Tomášikovej ulice stále patria investorskej spoločnosti Yosaria Plaza, a.s. Nakoľko ide o akciovú firmu, je ťažšie zistiť jej skutočných akcionárov, predsedom predstavenstva je však už od roku 2005 bez zmeny Ivan Líška.

Významnejšou zmenou v predstavenstve bol len príchod a o pár rokov neskôr odchod zástupcov stavebnej firmy Doprastav. Do projektu vstúpili v roku 2007 a svoj vstup hodnotili ako formu návratnej finančnej výpomoci. „Ak ju Yosaria nevráti, stane sa Doprastav spolumajiteľom projektu,“ hovoril vtedy Tomáš Klepetko zo stavebnej spoločnosti. Neskôr z projektu vystúpili.

Ani investori a dobre známi a zorientovaní realitní hráči na bratislavskom trhu o zmene vlastníka nič nevedia. Hoci si neželajú byť menovaní, zhodne tvrdia, že o žiadnom novom investorovi nevedia. Ostáva tak počkať na oficiálne podrobnosti zo strany mestskej časti.

Ružinovská Yosaria Plaza má nového investora. Tvrdí starosta

Bilbord Dušana Pekára

Yosaria Plaza bola nakreslená počas realitného boomu ako najväčšie obchodné centrum v Bratislave. Mala mať päť nadzemných podlaží a zhruba 100-tisíc m2 prenajímateľnej plochy za predpokladané náklady 2,5 miliardy korún. Štart výstavby sa zasekol ešte pred krízou a odvtedy už vyše sedem rokov stojí. Investor medzičasom dostal pokuty za nezačatie výstavby a vypršalo mu aj stavebné povolenie.

Pozemky potom v roku 2010 smerovali do dražby. Jej navrhovateľom bola cyperská firma Revgama Limited, ktorá má aj záložné právo na parcely a polozbúranú stavbu. Podľa informácií TREND Reality sa však dražba nekonala. Na liste vlastníctva sa dnes možno dočítať o viacerých plombách a exekučných príkazoch.

Ružinovská Yosaria Plaza má nového investora. Tvrdí starosta

Yosaria Plaza - vizualizácia Zdroj: Yosaria Plaza, a.s.

Za tie roky sa výrazne zmenilo rozdelenie síl v maloobchodnom segmente a slovenská metropola získala niekoľko nových nákupných centier. Medzičasom sa rozširoval Avion, pribudol Central a neďaleko aj menšie Retro. Je otázne, či by si obrovské nové centrum našlo v takomto preplnenom segmente svoje miesto.