„Zmeny v rozpočte sú vyvolané predovšetkým indexáciou položiek rozpočtu na cenovú úroveň v roku 2019, úpravou projektovej dokumentácie na základe vyjadrení dotknutých orgánov v procese získavania stavebného povolenia a rozšírením tímu nezávislého stavebno-technického dozoru investora podľa potrieb projektu,” ozrejmil Úrad vlády SR v predloženom materiáli.

Najvýznamnejšie zvýšenie investícií si vyžiada rekonštrukcia kaštieľa, kde dochádza k predpokladanému zvýšeniu z 54 864 316 eur na 59 471 569 eur.

ÚV ďalej avizuje, že skutočná potreba finančných prostriedkov bude známa po ukončení procesu verejného obstarávania, v rámci ktorého sa predpokladá dosiahnutie úspor oproti rozpočtu spracovaného dodávateľom projektovej dokumentácie.

Rekonštrukciu by mal zrealizovať štát zo zdrojov štátneho rozpočtu, termín je stanovený do konca 2024. Na začiatku novembra 2019 sa v areáli parku začali realizovať arboristické práce, ako súčasť celkovej rekonštrukcie NKP.

Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov.

V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia.

V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.