Na rokovací stôl dnešného zasadnutia vlády príde ďalšia možnosť riešenia regulovaného nájomného. Minister výstavby Igor Štefanov predkladá materiál, ktorý sleduje vzťahy vlastníkov domov s regulovaným nájomným a nájomníkov, ktorí v bytoch bývajú. Podľa návrhu postaví tisícku náhradných bytov za 72,7 milióna eur. Informáciu priniesla agentúra SITA.

Hlavným cieľom predkladaného dokumentu je vyriešenie dlhé roky trvajúceho sporu. Náhradné byty dostanú tí, ktorí si ich podľa kritérií vypracovaných ministerstvom práce zaslúžia. Na náhradu napríklad nebudú mať nárok vlastníci alebo spoluvlastníci porovnateľného bytu v obci alebo 50 km od miesta konkrétneho bytu.

Regulované nájomné majú riešiť náhradné byty

Pripravované náhradné byty by mali mať maximálne 80 štvorcových metrov, čo je vo väčšine prípadov menej než sú terajšie regulované byty. Tie sa totiž nachádzajú v centrách miest a majú veľké metráže často prekračujúce 100 m2. Výška nájomného v náhrade bude vyššia než doteraz v regulovaných.

Koncepcia počíta s postupnou dereguláciou cien v rokoch 2010 až 2015. Počas tohto obdobia by sa mali byty uvoľňovať a nájomníci sa postupne sťahovať do náhrad.

Vláda chce postaviť tisícku náhrad podľa 923 nájomcov, ktorí sa v stanovenom termíne zaregistrovali na ministerstve výstavby. Dovtedy sa vychádzalo z hrubých odhadov, že problém regulovaného nájomného sa týka zhruba 3- až 7-tisíc domácností na Slovensku. Tvrdil to aj vtedajší minister Marián Janušek.

Počty zaregistrovaných spochybňoval zástupca združenia nájomníkov Kristián Straka. Podľa neho reálne je regulovaných bytov viac a poukazuje na nesprávny spôsob výzvy prihlasovania. Formulár bol zverejnený len na internetovej stránke ministerstva a združenia.

„Súhlasíme s riešením, ale máme výhrady,“ hovorí K. Straka. Tie sa týkajú práve počtu náhradných bytov, ktorých bude podľa neho potrebných oveľa viac, ako aj výšky nájomného. To nemá byť regulované tak, ako doposiaľ, ale má dosahovať čísla ako v iných mestských nájomných bytoch. To znamená trojizbový byt bez energií okolo 250 – 300 eur. Doteraz platili regulovaní nájomníci zhruba tretinu.

Podmienkou sú teda dotácie na nájomné zo strany ministerstva práce, ktoré aj podobnú koncepciu pripravuje. Nájomníci budú mať podľa dokumentu možnosť si náhradné byty aj odkúpiť zrejme za cenu nákladov. Tá sa bude časom znižovať.

Medzičasom konajú aj vlastníci regulovaných domov – koncom mája podali spoločnú žalobu na Súd pre ľudské práva v Štrasburgu, kde žiadajú náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy. Podľa informácií TRENDreality.sk hovoria o sume 50-tisíc eur ako náhrade nemajetkovej ujmy každému sťažovateľovi, zároveň požadujú uhradiť skutočnú škodu, ktorá regulovaným nájomným vznikla.

Pri určovaní škody sa má vychádzať zo znaleckých posudkov. Hovorí, že nájomca platí v regulovanom dvojizbovom byte v centre metropoly približne 70 eur mesačne, pričom trhová hodnota podľa posudku je približne 660 eur.

Súd v Štrasburgu už skúsenosti s podobnými prípadmi má – uspela poľská občianka, podaná je aj žaloba skupiny vlastníkov z Česka. 46116>Žiadajú sumu 50 miliárd českých korún.

Viac o téme 157355>v článku z 6.2.2009.

Ilustračné foto - Flickr