Podľa reštrukturalizačného správcu Ivana Ikrényiho je ideálnym riešením práve vstup investora alebo predaj podniku. Ak veritelia reštrukturalizačný plán neschvália, spoločnosť pôjde do konkurzu, čo by podľa neho znamenalo koniec prevádzky outletového centra.

Veriteľský výbor na čele s VÚB preto už minulý rok poveril hľadaním investora renomovanú medzinárodnú spoločnosť KPMG a ponechal na dotiahnutie jeho vstupu alebo predaja podniku lehotu jeden a pol roka od rozhodnutia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu.

„Prebiehajú intenzívne rokovania s potenciálnymi investormi aj v spolupráci s veriteľmi a najmä financujúcimi bankami a odborným poradcom,“ opisuje I. Ikrényi. Dodáva, že sa preto zároveň rozhodlo o pokračovaní veriteľského výboru aj po schválení reštrukturalizačného plánu súdom.

„V spolupráci s KPMG sme oslovili 200 až 250 investorov z celého sveta. Vybraných bolo niekoľko, s ktorými pokračujú rokovania. Oficiálnu ponuku očakávame v druhej polovici marca,“ dodáva Matej Kostúr, konateľ vlastníka a prevádzkovateľa One Fashion Outletu.

Prvý slovenský outlet vo Voderadoch dostal druhú šancu

One Fashion Outlet Voderady Zdroj: Maňo Štrauch

Reštrukturalizačný plán počíta s 50-percentným uspokojením pohľadávok nezabezpečených veriteľov. Schváliť ho ešte musí schôdza veriteľov, ktorú správca zvolal na 3. marca. Ak plán veritelia odobria, následne ho ešte musí potvrdiť súd, ktorý má na to 15-dňovú lehotu. Definitívne tak môže byť plán schválený začiatkom apríla.

Hoci sa reštrukturalizácia outletu začala ešte vlani podľa pôvodného zákona o konkurze a reštrukturalizácii, vzťahujú sa na ňu už prísnejšie pravidlá platné od marca tohto roka. Podľa nich ak dlžník nebude schopný ponúknuť každému z nezabezpečených veriteľov aspoň 50 percent zo zistených prihlásených pohľadávok, pôjde do konkurzu. Pôvodný zákon len všeobecne stanovoval, že uspokojenie veriteľov v reštrukturalizácii musí byť vyššie ako v prípadnom konkurze.

Developerská spoločnosť Realiz otvorila One Fashion Outlet koncom októbra 2013. Investícia vo výške 30,5 milióna eur priniesla 70 obchodov na ploche 15-tisíc štvorcových metrov. V pláne bolo vybudovanie ďalších dvoch fáz s ďalšími 21-tisíc m2 po zabehnutí centra. Od začiatku sa však nevymanilo zo straty.

„Obsadenosť je takmer 90 percent,“ hovorí M. Kostúr. Od začiatku sa podľa neho pohybuje približne na rovnakej úrovni. V minulom roku bolo otvorených sedem nových prevádzok a zatvorených päť.

Na to, aby sa projekt vzchopil a postavil na nohy je podľa M. Kostúra nutný vstup investora. „Potrebuje nový príbeh, ktorý môže podľa nás priniesť silný partner zo zahraničia. Aby dokázal pritiahnuť značky, ktoré sme my nedokázali do outletu získať,“ opisuje.

Prvý slovenský outlet vo Voderadoch dostal druhú šancu

One Fashion Outlet Voderady Zdroj: Maňo Štrauch

Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné rozšírenie centra, o ktorom sa hovorilo od začiatku. „Ale prioritou je stabilizovať prvú fázu, až následne sa dá uvažovať o vybudovaní druhej etapy,“ dodáva M. Kostúr.

Podľa údajov Finstatu klesli tržby spoločnosti One Fashion Outlet 1 v roku 2015 oproti prvému celému roku prevádzky o 40 percent na 1,96 milióna eur a strata sa mierne prehĺbila na 2,78 milióna. Spoločnosť je zaťažená bankovými úvermi vo výške 14 miliónov eur. Konkurzné konanie sa začalo v marci minulého roka.