Mesto Bratislava a developer Penta Real Estate podpísali zmluvu o spolupráci pri vybudovaní Saratovskej ulice.

Predĺženie sa bude realizovať podjazdom popod železničnú trať Bratislava – Kúty a následne chce mesto zabezpečiť priame pripojenie predĺženej komunikácie na cestu II/505 začínajúcu v Lamači na križovatke diaľnice a pokračujúcu smerom k Volkswagenu.

Magistrát si sľubuje od cestného prepojenia zo Saratovskej zrýchlenie dopravy a zmenšenie hustoty premávky na smery do Devínskej Novej Vsi a do Záhorskej Bystrice, ale aj zjednodušenie prístupu na diaľnicu D2.

Čaká sá na stavebné povolenie 

„Saratovská je významným dopravným projektom v tejto časti mesta, pretože súčasný stav v podobe Agátovej ulice je nevyhovujúci z pohľadu dopravnej kapacity novej mestskej štvrte Bory a závodu Volkswagen. Spojili sme starostov a investorov a robíme konkrétne kroky k tomu, aby sa výstavba Saratovskej začala čím skôr,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, zatiaľ bez termínového spresnenia.

Aktuálne je projekt Saratovskej v procese získavania potrebných povolení k výstavbe. Momentálne disponuje právoplatným územným rozhodnutím a pripravujú sa podklady k získaniu stavebného povolenia. Pozemky pod cestou sú už vysporiadané. Výstavba by sa tak mohla začať hneď po získaní potrebných povolení.

Predĺženie Saratovskej ulice má tiež plniť funkciu prepojenia s terminálom integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Bory, ktorý nedávno odsúhlasilo ministerstvo dopravy a výstavby.

Predĺženie Saratovskej dostalo zelenú, počíta sa aj s električkou do Devínskej

Saratovskú ulicu predĺžia Zdroj: Mesto Bratislava

Na projekte finančne participuje Penta Real Estate, ktorá zabezpečí projektovú dokumentáciu a pokryje náklady potrebné k získaniu povolení. Následne projektovú dokumentáciu odovzdá bezodplatne mestu.

„Cestné prepojenie Saratovská má veľký význam pre celú lokalitu a bude primárne slúžiť obyvateľom okolitých mestských častí,“ dopĺňa Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko.

Okrem električky aj cyklochodník 

Mesto potvrdilo, že v rámci projektu predĺženia Saratovskej pripravuje aj samostatný projekt vybudovania električkovej trate k TIOPu Lamač a následne v druhej etape až po Volkswagen. Automobilka to podľa hovorcu Michala Ambroviča víta.

Výsledkom má byť predĺženie Dúbravskej radiály až do Devínskej Novej Vsi, čo by podľa magistrátu výrazne zlepšilo dopravnú situáciu v meste a podporilo preferenciu ľudí využívať koľajovú dopravu.

„Zároveň sa počíta s výstavbou cyklochodníka, čím sa zabezpečí prepojenie severu Bratislavy so zvyškom mesta aj pre cyklistov,“ dopĺňa magistrát.

Záujem potiahnuť električku až do Devínskej Novej Vsi má aj Penta, ktorá už skôr avizovala, že je ochotná sa na projekte podieľať. Kvalitné dopravné napojenie je kľúčové pre jej budovanú štvrť Bory na okraji Lamača. Električku už Penta kreslí aj vo svojich projektoch v Boroch, trať by mala viesť okolo Bory Mall, budúcej nemocnice a obytnej zóny Bory Home.

V druhej etape sa potom počíta s predĺžením električkovej trate až do Devínskej Novej Vsi, buď priamo k závodu Volkswagenu, alebo k stanici Bratislava-Devínska Nová Ves.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.