Celkový výnos z predaja dosiahol sumu 3 289 560 eur, vyčísľuje hovorkyňa teplárenskej spoločnosti Jarmila Galandáková. Za všetky ponúkané nehnuteľnosti však požadovala BAT-ka spolu minimálne 10,8 milióna eur bez DPH.

„Záujemcovia boli pri všetkých nehnuteľnostiach, pri niektorých však mali inak nastavené cenové očakávania,“ hodnotí Peter Vetrák, predseda predstavenstva Dražobnej spoločnosti, ktorá bola poradcom BAT pri predaji.

Najviac lákali benzínky

Najväčší záujem bol o pozemok prenajatý Slovnaftu pre jeho čerpaciu stanicu na Bajkalskej ulici, na ktorý prišlo až 280 podaní a vyvolávacia cena 300-tisíc eur sa zdvihla na 516-tisíc, čo je zhruba päťnásobok oproti cene určenej znaleckým posudkom. O 60 percent narástla aj cena pozemku pod benzínkou na Vajnorskej ulici.

Najdrahšou predanou nehnuteľnosťou sa stal Areál Teplárne III na Vajnorskej ulici. Za pozemok s rozlohou takmer päť hektárov, na ktorom sú viaceré objekty, vrátane haly od architekta Dušana Jurkoviča, zaplatí záujemca požadovanú minimálnu cenu 1,94 milióna eur bez DPH. Nehnuteľnosť prilákala štyroch záujemcov, napokon však iba jeden urobil podanie.

O pozemky teplární sa v aukcii pobili, centrálu však nepredala

Čerpacia stanica na Bajkalskej ulici Zdroj: Dražobná spoločnosť

Päť nehnuteľností sa predávalo v online aukciách, z toho štyri úspešne, zvyšné prostredníctvom písomných cenových ponúk. V žiadnom prípade nebolo možné podávať nižšie ponuky ako vyvolávacia cena. Nepredané tak zostali okrem areálu so sídlom firmy na Bajkalskej ulici s minimálnou cenou 7,5 milióna eur aj pozemok na Vajnorskej ulici a neďaleká historická Revízna veža.

„Spoločnosť bude ďalej hľadať transparentné a efektívne formy zhodnotenia zvyšného nepotrebného majetku,“ reaguje na čiastočnú neúspešnosť predaja J. Galandáková s tým, že spôsob predaja hodnotí ako vysoko transparentný a korektný pre všetkých záujemcov.

Firma ani jej poradca zatiaľ nezverejňujú úspešných záujemcov. Stále totiž prebieha proces uzatvárania kúpnych zmlúv, lehota na ich podpísanie je 60 dní. Celý proces predaja by mal byť dokončený v priebehu novembra.

O pozemky teplární sa v aukcii pobili, centrálu však nepredala

Rekreačné zariadenie BAT v Senci Zdroj: Dražobná spoločnosť

Transparentný predaj štátneho majetku

Predajom nehnuteľností si chce BAT znížiť záväzky a zefektívniť náklady. Spoločnosť tiež potrebuje finančné prostriedky v súvislosti s prehratým súdnym sporom ohľadom Paroplynového cyklu.

Centrálu v Ružinove predáva po necelých desiatich rokoch od rekonštrukcie a presťahovania. Plánuje sa opäť sťahovať, tentoraz do priestorov v rámci vlastného areálu na Turbínovej ulici. „Termín sťahovania ešte nebol stanovený. Zámerom spoločnosti však je, aby sa tak stalo do konca roka 2017,“ spresňuje J. Galandáková.

Teplárenská spoločnosť má nepotrebný majetok spísaný už niekoľko rokov. V minulosti sa ho pokúšala predať, avšak neúspešne. Na jar tohto roku vyhlásila súťaž na poradcu, ktorý následne pripravil stratégiu predaja, reklamnú a marketingovú kampaň, obhliadky pre záujemcov a napokon koncom septembra uskutočnil online aukcie a písomné ponukové konania.

O pozemky teplární sa v aukcii pobili, centrálu však nepredala

Centrála Bratislavskej teplárenskej na Bajkalskej ulici Zdroj: TREND Reality

P. Vetrák oceňuje, že teplárne sa rozhodli pre transparentný predaj prostredníctvom profesionálnej spoločnosti, čo je stále vo verejnom sektore na Slovensku výnimočné. „Na tomto prípade sa ukázalo, že predaj verejného majetku sa dá robiť naozaj transparentne a dajú sa dosiahnuť alebo zvýšiť požadované ceny tak, aby bol dosiahnutý čo najvyšší výťažok,“ dodáva.

Výnos z predaja je takmer o milión eur vyšší, ako znalecké ceny. „Nepamätám si, že by sa pri predaji štátneho majetku podarilo dosiahnuť nárast ceny v priemere takmer o 40 percent,“ zdôrazňuje P. Vetrák. Napriek tomu, že štát má elektronické nástroje na predaj majetku, v praxi skôr vidno znižovanie pôvodne požadovaných cien. Aj preto, že štát nerobí žiaden marketing predaja.

Česko nepotrebné reality úspešne predáva

Na Slovensku nie je známa hodnota nepotrebného majetku, ministerstvá a štátne úrady ani neplnia plán jeho predaja. Krajina nemá centralizovaný úrad správy majetku štátu, akým je napríklad v susednom Česku Úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových (ÚZSVM). Okrem riešenia sporov a zmlúv sa zaoberá aj prenájmom a predajom nepotrebného majetku.

Od založenia v roku 2006 do konca minulého roka sa českému úradu podarilo predať takmer 40 percent z pôvodných necelých 212-tisíc nehnuteľností. V minulom roku za ich predaj zinkasoval 575 miliónov českých korún (21 mil. eur), rok predtým to bola vyše miliarda korún (38 mil. eur). Okrem zvýšených príjmov štátu to znamená aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu budov.

O pozemky teplární sa v aukcii pobili, centrálu však nepredala

Predaj areálu na Námestí Republiky v Prahe bol označený v Česku za dražbu storočia Zdroj: ÚZSVM

Transparentnejšiemu predaju a vyšším výnosom by podľa P. Vetráka prospela elektronizácia dražobného procesu a realizácie predajov. Pri predaji majetku BAT v online aukciách generovalo každé prihodenie nový kód záujemcu, nikto teda nemohol zistiť, kto prihadzuje a koľko účastníkov o majetok súťaží, uvádza príklad.

Ministerstvo spravodlivosti má už takmer štyri roky pripravený návrh novely zákona o dobrovoľných dražbách, legislatíva v tomto smere sa však neposunula. Na otázku TREND Reality, kedy možno počítať so schválením zmien, ministerstvo odpovedalo, že sa tým bude musieť zaoberať, ale na tento rok to nemá v pláne legislatívnych úloh.

Príklad z Českej republiky, kde dražby prebiehajú takmer výlučne elektronicky, pritom ukazuje, že nástroje ako elektronické aukcie by predajom v dražbách výrazne prospeli.