Priestor situovaný v západnej časti mesta blízko rieky Poprad získala samospráva ešte v roku 2014 bezodplatným prevodom od rezortu obrany, pričom štát stanovil hodnotu polovice tohto územia približne na 4,67 milióna eur.

Miliónová hodnota

Už vtedy mesto chcelo kasárne predať, až doposiaľ sa však nepodarilo pripraviť podmienky súťaže. Na minulom zastupiteľstve poslanci schválili vytvorenie komisie, ktorá ich pripravila. Cena, za ktorú sa budú kasárne predávať, sa odvinie od urbanisticko-architektonickej štúdie, zatiaľ nie je jasné, aká je aktuálna hodnota areálu, keďže nebol spracovaný znalecký posudok. 

„Pri vytváraní podmienok sme sa zaoberali otázkou, čo s celým pozemkom a ako ho riešiť. Zhodli sme sa, že ho ideme predať s tým, že sú tam dve zásadné veci. Prvou je komunikačné napojenie tohto územia na cestu I/18 - previedli sme to na západnú stranu, predtým to bolo z východnej strany územia, a tiež rozšírenie Ulice 29. augusta,“ ozrejmil predseda komisie Milan Baran.

Ten poukázal na to, že budúci majiteľ dostane voľnú ruku. „Zároveň sme dospeli k názoru, že necháme voľne na developera, aby v súťažných podmienkach navrhol, ako si to územie predstavuje využiť. Musí však dodržať výmer zelene a základnej občianskej vybavenosti. Víťazný návrh sa potom premietne do zmeny územného plánu,“ konštatoval M. Baran.

Viacero nedostavaných stavieb

V prípade napojenia areálu na cestu I/18 bude podľa primátora Antona Danka potrebné, aby sa na ňom podieľali jednak nový developer, mesto Poprad, ale aj investor, ktorý chce za riekou Poprad postaviť benzínovú pumpu. 

Poslankyňa Tatiana Husárová počas diskusie skonštatovala, že najprv mala byť vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž a nie obchodná, podobne ako to urobili napríklad v Trenčíne. Aby bol priestor pri rieke čo najlepšie využitý v prospech všetkých obyvateľov.

Podľa poslankyne Heleny Mezenskej zase dôjde k realizácii komerčného projektu a upozornila na to, že v súčasnosti je na území mesta Poprad viacero zakonzervovaných stavieb, ktoré sa nepodarilo dokončiť. „Máme nedostatok komunálnych bytov, nemáme dosť miesta na umiestnenie dôchodcov, tak neviem, prečo vytvárame príležitosť na ďalšiu komerčnú stavbu,“ skonštatovala H. Mezenská.

Primátor však upozornil na to, že zámerom mesta je, aby tam bola zrealizovaná predovšetkým bytová výstavba.