Jeden z neúspešných developerských zámerov, ktorý pochovala kríza, je v ponuke za zníženú cenu. Areál bývalého pivovaru Stein v širšom centre Bratislavy sa za päť rokov nepodarilo predať najprv ani pôvodnému developerovi a zatiaľ ani hlavnému veriteľovi VÚB banke.

Po viac ako dvoch rokoch tak ide Stein koncom júla opäť do dražby. Nová vyvolávacia cena za areál na ploche 1,6 hektára je 12,3 milióna eur. Pri prvej dražbe v máji 2011 bola 14,2 milióna. Zábezpeku vtedy zložil jeden záujemca, neurobil však cenové podanie.

„Zníženie ceny reflektuje jednak rokovania so záujemcami, ktoré odvtedy prebiehali, súčasnú situáciu na trhu a predstavy majoritného veriteľa konkurzného konania,“ vysvetľuje Peter Vetrák, predseda predstavenstva Dražobnej spoločnosti.

Vlastníkom bývalého pivovaru je spoločnosť Orco Blumentálska, ktorá je v konkurze a veriteľom je aj VÚB banka. Stein je na predaj už od roku 2008, keď sa česko-luxemburský developer dostal do problémov.

Pivovar Stein ide opäť do dražby

Firma sa ho pokúšala predať najprv sama, podobne ako obchodný dom Dunaj a City Gate. Kým Dunaja sa Orco doteraz nezbavil a záložné právo tu má francúzska banka, City Gate posunul hlavnému dodávateľovi a prestavba bývalej banky medzi Laurinskou a Gorkého ulicou v bratislavskom Starom Meste je vďaka tomu už dokončená.

Orco Property Group kúpila pivovar začiatkom roka 2007 za zhruba pol miliardy korún. Ešte v januári toho istého roku predstavila zámer prestavať objekt na polyfunkčný komplex s prevahou bytov, hotelom, obchodmi aj reštauráciami. Projekt potom viackrát menila.

Pivovar fungoval od roku 1873. Súčasné objekty v areáli vznikali postupne od roku 1942 a posledné vyrástli v roku 1988. Prevádzka skončila v decembri 2007. Areál nie je pamiatkovo chránený aj vzhľadom na zlý stav budov. Aktuálny posudok určuje jeho hodnotu na 11,48 milióna eur. Záujemcovia musia zložiť zábezpeku takmer 50-tisíc eur.

Pivovar Stein ide opäť do dražby

„Predbežne evidujeme dvoch – troch vážnych záujemcov. Všetko sú to firmy so zahraničnou majetkovou účasťou, kapitálovo dosť silné,“ približuje P. Vetrák. Dlhší odstup od prvého kola dražby vysvetľuje hľadaním záujemcov a súčasným prepadom trhu, ktorý takýmto veľkým projektom neprial. „Pre všetkých záujemcov bola rozhodujúcim faktorom cena, čakali na priaznivejšiu ponuku,“ dodáva.

Územie je na jednej strane atraktívne polohou aj historickou hodnotou a tým, že je jedným z mála ucelených plôch v centre hlavného mesta. Vyžaduje si však dôkladnú prípravu územného plánovania, projektovania aj financovania.

„Jedna vec je kúpna cena, fakticky len za pozemok, pretože podľa všetkého veľká časť areálu bude musieť byť zbúraná, s čím budú spojené značné náklady. A potom samotná výstavba na pozemku 1,6 hektára, ktorý bude potrebné zastavať,“ opisuje P. Vetrák.

Foto – Maňo Štrauch, Dražobná spoločnosť