Obyvateľom sa nepáči, že by sa plánovanou výstavbou malo zahustiť stabilizované územie.

Poukazujú na viacero problémov s tým spojených, napríklad znehodnotenie územia a existujúceho parku, zníženie už v súčasnosti nedostatočného počtu parkovacích miest, ale aj fakt, že stavať by sa malo v blízkosti základnej školy, do ktorej chodia aj deti z Rusoviec, Čunova i Rajky. Pripomínajú, že neďaleko sa stavia veľký projekt Slnečnice.

Namiesto parku a parkoviska

„Má to byť síce štvorpodlažná budova. Nejde ale o množstvo, ale o to, že z polovice parku a parkoviska sa stane obytný dom,“ uviedol Jaroslav Troščák, člen petičného výboru.

Petičiari sa v tejto súvislosti obrátili aj na nového stavebného ombudsmana hlavného mesta, v stredu (5. 2.) chcú na bratislavský magistrát podať žiadosť o preskúmanie a prehodnotenie súhlasného stanoviska hlavného mesta.

„Bolo vydané v stabilizovanom území a nie sme si istí, či to spĺňa všetky kritériá na vydanie súhlasného stanoviska,“ poznamenal J. Troščák.

S nesúhlasom s navrhovanou výstavbou a s požiadavkou znovuotvorenia témy záväzného stanoviska hlavného mesta sa k nim pridali aj petržalskí miestni poslanci.

V prípade negatívnej odpovede z magistrátu sa má mestská časť obrátiť na krajskú prokuratúru, aby preskúmala súlad záväzného stanoviska s územným plánom mesta.

Starosta Ján Hrčka má zároveň v územnom konaní zohľadniť pripomienky obyvateľov, investor totiž už mal požiadať o územné rozhodnutie. Poslanci tiež požadujú rokovanie na danú tému na rokovaní miestnej územnoplánovacej komisie spolu so zástupcami mesta.

Magistrát sa mestskej časti nepýtal 

Mnohých poslancov prekvapil fakt, že hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko napriek tomu, že mestská časť stanovisko k zámeru nedala.

Súhlas so zámerom vydal magistrát v júli 2019, na zasadnutie gesčnej miestnej komisie sa zámer dostal v polovici novembra 2019. Rokovanie komisie bolo pre množstvo rozdielnych názorov dočasne prerušené.

Podľa miestnej poslankyne a zároveň bratislavskej viceprimátorky Tatiany Kratochvílovej bola v záväznom stanovisku mesta investorovi odporučená prezentácia zámeru a diskusia s občanmi.

Na margo toho sa niektorí poslanci nechali počuť, že v takomto postupe nevidia logiku a malo by sa postupovať opačne. „A je to len odporúčanie,“ podotkol poslanec Miroslav Dragun.

Prezentácia zámeru obyvateľom sa zatiaľ neuskutočnila, investor ho predstavil iba na spomínanej komisii.

Aktualizované o 18:32: Hlavné mesto je presvedčené, že jeho stanovisko je vydané v súlade s územným plánom mesta.

„Hlavné mesto vydalo na žiadosť investora po posúdení investičného zámeru odbornými útvarmi magistrátu záväzné stanovisko, v ktorom vyhodnotilo Polyfunkčný dom na Humenskom námestí ako súladný s územným plánom,“ uviedol hovorca mesta Peter Bubla.

Magistrát však deklaruje, že ak dostane žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska, bude sa tým zaoberať. „Vyhodnotíme všetky skutočnosti a budeme sa nimi náležite zaoberať,“ doplnil P. Bubla.

V lokalite Humenské námestie nejde o prvý stavebný zámer, niekoľko návrhov v minulosti neprešlo.